Foto: Freepik

Co to jsou odpustky?

V praxi jsou podle katolické nauky dva druhy odpustků, a to částečný a plnomocný. Dělí se to podle toho, zda se jedná o osvobození z částečného trestu z části nebo úplně. Dnes se ale budeme bavit o plnomocných odpustcích, které odpouštějí celý částečný trest za hříchy, které ale byly v minulosti již vyznány ve svátosti smíření a odpuštěny co do věčného trestu. V současné době jsou odpustky definovány v Katechismu katolické církve v článcích 1471 – 1479 a 1498. Odpustek má ale také ten význam, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy.

V našich končinách se tradičně slaví svátek všech zemřelých, který se lidově nazývá „Dušičky“. V tomto svátku vzpomínáme na naše zesnulé. Zejména na ty, kteří zůstali jako duše v očistci a nebyly jim odpuštěny všechny hříchy. Z pohledu křesťanské nauky je modlitba za zemřelé jednou z nejstarších křesťanských tradic.

Jak získat plnomocné odpustky?

Od 1. listopadu odpoledne do 2. listopadu (včetně) můžete získat plnomocné odpustky při návštěvě kteréhokoliv kostela či kaple. Tyto plnomocné odpustky jsou přivlastnitelné pouze pro duše v očistci. Je ale zapotřebí splnit následující podmínky:

  1. svátost smíření

  2. svátost přijímání

  3. modlitba na úmysl Svatého otce

  4. vyloučení veškeré náklonosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu

  5. pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry

V období od 25. října do 8. listopadu je pak možné získat plnomocné odpustky také přivlastnitelné pouze pro duše v očistci za splnění následujících podmínek.

  1. svátost smíření

  2. svaté přijímání

  3. modlitba na úmysl Svatého otce

  4. vyloučení veškeré náklonosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu

  5. pomodlit se při návštěvě hřbitova za zamřelé

Zdroj: cirkev.cz (odkaz)