Foto: Freepik

Dr. Wayne Jonas uvádí, že téměř 90 % pacientů s vážnými nemocemi se obrací k modlitbě jako prostředku k úlevě od utrpení a nemoci. Tento vysoký podíl ukazuje, jak důležitá je modlitba v kontextu zdravotní péče, a to nejen z hlediska víry, ale i pro praktické zvládání bolesti a stresu.

Modlitba může prospívat zdraví a pohodě několika způsoby. Jedním z nich je vyvolání relaxační reakce, která snižuje krevní tlak a další faktory spojené se stresem. Modlitba také může vyvolávat pozitivní pocity jako vděčnost, soucit, odpuštění a naděje, které jsou spojeny s léčením a zdravím. Dále pomáhá propojení mysli, těla a ducha, čímž snižuje negativní dopady stresu na imunitní systém.

Foto: Freepik

Neurovědec Andrew Newberg zjistil, že modlitba a meditace mohou měnit mozkovou chemii, zvyšovat aktivitu v předních lalocích mozku, které jsou spojeny s pozorností a zaměřením, a zároveň snižovat aktivitu v parietálních lalocích, což vede k většímu pocitu jednoty a transcendence.

Ačkoliv jsou některé přínosy modlitby vědecky kontroverzní a obtížně měřitelné, existuje široká shoda na tom, že naděje, víra a víra samotná pozitivně ovlivňují zdravotní výsledky. Celkově je modlitba důležitým nástrojem pro zlepšení kvality života a zvládání bolesti, což z ní činí cennou součást moderní zdravotní péče.

Zdroj: Taking Charge of Your Wellbeing, GWish, Spirituality+Health, Universe of Faith