Foto: Freepik

Papež František 29. června podepsal dokument, který stanovuje nová pravidla pro zaměstnance Vatikánu. Tento dokument, publikovaný Úřadem Svatého stolce, určuje, že pracovníci Stavební huti baziliky sv. Petra (Fabbrica di San Pietro), která se stará o údržbu vatikánské baziliky, nesmějí mít viditelné tetování ani piercing. Zároveň je stanoveno, že zaměstnanci musí nosit vhodné oblečení odpovídající jejich pracovní činnosti.

Podle nových předpisů musí zaměstnanci nejen dodržovat standardy vzhledu, ale také vyznávat katolickou víru a žít podle jejích zásad. To zahrnuje povinnost předložit důkazy o křtu, biřmování a kanonickém sňatku, stejně jako potvrzení o čistém trestním rejstříku. Zaměstnanci jsou rovněž povinni chovat se podle církevních zásad nejen v práci, ale i v osobním a rodinném životě.

Foto: Freepik

Dokument dále zdůrazňuje, že zaměstnanci musí být zdvořilí a respektovat posvátnost místa, kde pracují, a zachovávat mlčenlivost o informacích, které získají během své služby. Bez předchozího souhlasu arcikněze, který má baziliku na starosti, nesmějí poskytovat žádná prohlášení nebo rozhovory, a to ani prostřednictvím digitálních nástrojů a platforem.

Tato nová opatření mají zajistit, že zaměstnanci Vatikánu budou důstojně reprezentovat církev a chránit integritu a posvátnost vatikánských prostor.

Zdroj: CatholicNewsAgency.com (odkaz)