POSLECHNĚTE SI CELÝ ČLÁNEK ZDE:

Foto: Pixabay

Tímto problémem se zabýval vědecký tým z Lékařské fakulty Alberta Einsteina v New Yorku, který publikoval výsledky své studie v magazínu Nature Genetics (odkaz). Nejprve je zapotřebí se zeptat proč jsou někteří kuřáci náchylnější na rakovinu. Tým zjistil že organismy některých kuřáků obsahují účinné mechanismy které chrání před rakovinou plic tím že potlačí mutace.

V případě, že by se podařilo identifikovat ty kuřáky kteří mají k rakovině větší předpoklady, mohli by je lékaři lépe sledovat. Profesor medicíny, Simon Spivacek, který je jeden z autorů studie uvedl pro Science Daily (odkaz): „Naše poznatky mohou být důležitý krok k prevenci a včasné detekci rizika rakoviny plic. Tyto poznatky nám mohou pomoci při boji s pozdním stádiem nemoci které vyžaduje značné prostředky a je spojeno s utrpením.“

Doposud nebyla pravá příčina vůbec známá. Nyní se již díky novému výzkumu ví, že kouření způsobuje rakovinu plic tím, že spustí mutaci DNA v normálních plicních buňkách. Zároveň neexistoval žádný způsob jak určit množství mutací v buňkách, potvrdil molekulární genetik Jan Vijg, který se na studii také podílel. Řešením je v podstatě vylepšená metoda pro sekvenování genomů buněk.

Foto: Pixabay

Právě tato metoda byla použita vědci z Lékařské fakulty Alberta Einsteina pro srovnání mutačního prostředí buněk, které vystýlají plíce, u dvou kategorií lidí, a to čtrnácti nekuřáků (od 11 do 86 let) a devatenácti kuřáků (od 44 do 81 let) s tím, že podmínkou bylo, aby kuřáci kouřili dlouhodobě alespoň jednu krabičku cigaret denně.

U všech těchto osob byly odebrány epiteliální plicní buňky pomocí bronchoskopie. Výhodou těchto buněk pro vědecké zkoumání je to, že existují i dlouhá desetiletí, a proto lépe vstřebávají nejrůznější mutace, a to včetně těch rakovinotvorných. Tyto mutace se s vyšším věkem hromadí překvapivě u obou skupin zkoumaných lidí, ale samozřejmě, že u kuřáků jich bylo více.

Tímto se podle profesora Spivacka potvrdilo, že kouření skutečně zvyšuje riziko rakoviny tím, že se úměrně zvyšuje i množství mutací. Množství mutací se však zvyšuje přímo úměrně s počtem let, kdy člověk kouří. Nejzajímavější je fakt, že po 23 letech kouření dochází k zastavení hromadění buněčných mutací.

Profesor Spivack dále uvedl: „Nejsilnější kuřáci, kteří přesáhli tuto hranici, neměli nejvyšší mutační zátěž. Naše údaje naznačují, že mohli přežít tak dlouho i přes intenzivní kouření, protože hromadění mutací potlačili. Patrně měli velmi výkonné systémy pro opravu poškozené DNA nebo detoxikaci cigaretového kouře.“

Tyto zjištění a výsledky bádání povedou k tomu, že se celý výzkum zaměří novým směrem. Tým se totiž bude snažit vyvinout takové testy, které by mohli změřit schopnost opravit a detoxikovat DNA. Zároveň by to mohl být nový způsob pro hodnocení rizika rakoviny plic.

VAROVÁNÍ: Kouření způsobuje rakovinu a škodí vašemu zdraví!

Zdroj: Nature.com (odkaz), ScienceDaily.com (odkaz)