Foto: Pixabay

Zdá se, že další chřipková sezóna je u konce. Počtem hlášených případů se opět výrazně lišila od sezón, které jsme znali před pandemií koronaviru.„Chřipkový virus se u nás začal objevovat počátkem ledna, přičemž počet nakažených s laboratorně potvrzenou chřipkou se každý týden pohyboval maximálně v desítkách,“ shrnuje MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu, a dodává: „Vrchol chřipkové sezóny, který u nás obvykle nastává  v polovině února, byl letos posunut až na polovinu dubna. 

Předpokládáme, že důvodem bylo především uvolnění proticovidových omezení, čímž se nejen virus chřipky, ale i další respirační viry začaly opět šířit mezi lidmi ve větší míře.“ Ve většině evropských zemí včetně České republiky převažovaly viry chřipky A (subtyp H3), v několika případech byl u nás také zjištěn virus chřipky typu B.

Na přítomnost viru chřipky se testovalo méně

Údaje o výskytu chřipky je ovšem potřeba interpretovat opatrně, protože pandemie
covidu-19 v různé míře ovlivnila chování při vyhledávání zdravotní péče i priority a kapacitu testování. Podíl na nižším počtu zjištěných případů chřipkových onemocnění tak lze přičíst i výrazně nižšímu počtu testů, kdy se ve srovnání s obdobím před pandemii každý týden vyšetřilo několikanásobně méně vzorků. „Odběr vzorků závisí na ochotě samotných lékařů a rozhodně ne každý pacient s podezřením na chřipku byl testován. Není to běžné, protože to není nutné z hlediska další léčby. Navíc většina lidí
s respiračními infekcemi byla testována především na přítomnost SARS-CoV-2,“ vysvětluje MUDr.Kynčl. 

Testování je důležité i pro vývoj vakcín

Chřipkový virus velmi rychle mutuje, takže jeho monitorování je důležité nejen pro sledování šíření viru, ale také pro vývoj chřipkových vakcín. Údaje z více než stovky laboratoří po celém světě pak využívá Světová zdravotnická organizace, která na jejich základě dvakrát ročně vydává doporučení ohledně složení chřipkové vakcíny pro následující sezónu, samostatně pro severní a jižní polokouli. Vakcína proti chřipce je nejúčinnější, pokud se cirkulující viry dobře shodují s viry ve vakcíně.

V současnosti se již několik let používají tzv. čtyřvalentní vakcíny, které obsahují čtyři chřipkové kmeny – dva proti virům chřipky typu A a dva proti typu B. I kdyby se však Světová zdravotnická organizace při určování konkrétních kmenů pro danou sezónu zcela netrefila, očkování je stále velmi důležité. Ačkoli účinnost ochrany před infekcí bude nižší, riziko závažných onemocnění a komplikací se výrazně sníží.

Každoroční očkování je považováno za nejlepší způsob prevence zdravotních komplikací způsobených chřipkou a doporučuje se zejména seniorům, chronicky nemocným pacientům, těhotným ženám nebo osobám s oslabenou imunitou.

Zdroje: 

  1. SZÚ: NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. Publikováno 28. 2. 2022. Dostupné z: http://szu.cz/uploads/documents/CeM/ARO_ARI/2021_2022/zpravy_2021_2022/Zprava_NRL_08tyden_2022.pdf 
  2. ECDC: Influenza virus characterisation. Summary Europe. Publikováno březen 2022. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Influenza-characterisation-report-march-2022.pdf 
  3. Petráš, M.: Účinnost chřipkových vakcín. Praktické lékárenství 2007; 3(6), s.276 – 279. Dostupné z:  https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2007/06/04.pdf
  4. WHO: Influenza (Seasonal). Publikováno 6. 11. 2018. Dostupné z: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
  5. SZÚ: NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. Publikováno 2. 3. 2020. Dostupné z: http://szu.cz/uploads/documents/CeM/ARO_ARI/2019_2020/zpravy_2019_2020/Zprava_NRL_09tyden_2020.pdf