Foto: Pixabay

Co to je obezita?

Základní definice říká, že obezita je nemoc, při kterém se nám v těle usazuje nadměrné množství tuku. Na jednu stranu je tuk přirozená zásobárna energie. Zároveň se ale jedná o tkáň, která je také aktivní i co se týče hormonů. U obézních lidí tak hraje tuková tkáň jednu z hlavních rolí při vylučování nejrůznějších látek do krve.

K obezitě se také pojí poměrně velké množství dalších zdravotních komplikací a rozhodně přispívá ke zkrácení života i významnému snížení jeho kvality. Podle odborníků zde není možné definovat jednu konkrétní univerzální příčinu, ale dá se říci, že nejčastější příčinou je nepoměr mezi kalorickým příjmem a výdejem.

Zároveň nelze vždy jednoznačně označit obézního člověka za viníka své obezity, díky nadměrnému přejídání. Může se totiž jednat i o poruchu látkové výměny či řízení energetického metabolismu. Z dlouhodobého hlediska tak nelze vždy počítat s jednoduchou rovnicí příjmů a výdejů. Na rozvoj obezity má samozřejmě vliv i naše psychika, popř. genetika.

Bariatrická operace pomůže i beznadějným případům

Ať už pochází obezita konkrétního pacienta odkudkoliv, jakmile přesáhne určitou mez, je vždy velice těžké se jí zbavit. Pokud selže úprava jídelníčku i léčba pomocí medikamentů, je zde ještě jedno poslední řešení, které není příliš známé. Jde o tzv. bariatrickou operaci. Bariatrie je chirurgická léčba obezity a dalších přidružených nemocí.

Bariatrické operace pak zahrnují hned celou řadu zákroků, které jsou určeny pacientům s BMI vyšší než 40 (s označením jako morbidní obezita) nebo pro pacienty s BMI vyšším než 35 s další přidruženou nemocí (například cukrovka či vyšší tlak). V případě splnění i dalších podmínek hradí celý zákrok vaše zdravotní pojišťovna.

Typy zákroků

Bariatrické operace se dělí na dva druhy, a to na restrikční, u kterých se zpravidla zmenší objem žaludku, a tzv. maloabsorpční – které zmenšují zase množství vstřebávané potravy. U některých typů zákroků se pak můžeme setkat i s kombinací těchto přístupů. U typu zákroku je potřeba poradit se na odborném pracovišti, protože je potřeba pečlivě zvolit v souvislosti s dalšími onemocněními.

Rukávovitá resekce žaludku – tubulizace žaludku

Při této operaci dojde ke zmenšení žaludku o 70 až 85 % a provádí se zpravidla laparoskopicky pomocí několika malých řezů, přes které se zavádí do dutiny břišní nástroje. Operace trvá zhruba 60 minut a žaludek je při ní podélně rozříznut a opět sešit tak, že místo něj zůstane jen jakýsi rukáv. Tubulizce se řadí jednoznačně do restrikčních operací.

Gastrický bypass

U této operace dojde k rozdělení žaludku na dvě části. Na horní, která je stále funkční, a na dolní větší část, která zůstává v těle, ale je vyřazena z provozu spolu s malou částí tenkého střeva. I tato operace se provádí zejména laparoskopicky. Tato operace je pak kombinací restriktivní s maloabsorpční.

Úspěch a metabolický efekt této operace spočívá v tom, že je potrava rychle posunuta z horní části žaludku do vzdálenější části tenkého střeva. Tato operace léčí obezitu, metabolismus, ale i cukrovku. V odborné literatuře se také nazývá RYGB (Roux Y Gastric Bypass), protože střevo po operaci připomíná písmeno „Y“.

Plikace žaludku

Plikace žaludku spočívá v tom, že se část žaludku jakoby zaroluje dovnitř a nevyndává se z těla, jako je tomu při tubulizaci. Z logiky věci jde tedy o restriktivní operaci. Mimo omezení kapacity žaludku dojde i k omezení produkce hormonu ghrelinu, kterému se přezdívá hormon hladu.

Bandáž žaludku

U tohoto typu operace dojde k přiškrcení horní části žaludku, a to díky silikonovému kroužku (bandáži). Právě díky bandáži mají pacienti po operaci pocit sytosti i při velmi malých porcích. Bohužel není výjimkou, že se bandáž povolí a žaludek nabude původních rozměrů.

SASI

Jde o druh gastrického bypassu s názvem single anastamosis sleeve ileal bypass. Jde o relativně novou metodu, která je kombinací tubulizace žaludku s tím, že k žaludku je přišita i střevní smyčka. Jinými slovy je do žaludku jeden přívod potravy z jícnu a dva odvody. Jedna cesta je klasická a umožňuje i v budoucnu přístup ke žlučovodům a druhá cesta je pak do střevní smyčky, díky které je tato operace jak maloabsorpční, tak restriktivní. (zdroj)

Zdroj: MojeLecbaObezity.cz (odkaz)