Foto: Freepik

Rozdíl mezi LGBT a genderem

Rozdíl je velice jednoduchý, protože LGBT označuje sexuální orientaci. Jinými slovy to znamená, které pohlaví nás přitahuje. Gender naproti tomu hovoří spíše o naší identitě. Zkráceně řečeno, jak vnímáme sami sebe. Zda jsme pro sebe muž, žena, obojí, nic nebo něco mezi.

Zkratka LGBT a její významy

V první řadě si musíme vysvětlit zkratku LGBTQ+, které se všude objevuje. Jde o zkratku pro: lesby, gaye, bisexuály, transgender a queer. Nutno podotknout, že toto není konečné rozdělení, ale jedná se pouze o sexuální orientace. Problematice genderu se budeme zabývat níže.

  1. L – Lesby: Osoby ženského pohlaví, které se emocionálně, romanticky nebo sexuálně přitahují k jiným osobám ženského pohlaví.

  2. G – Gayové: Muži, kteří se emocionálně, romanticky nebo sexuálně přitahují k jiným mužům.

  3. B – Bisexuálové: Osoby, které se emocionálně, romanticky nebo sexuálně přitahují k oběma pohlavím.

  4. T – Transgenderové: Osoby, jejichž genderová identita se liší od pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození. Například, někdo se může narodit jako biologický chlapec, ale cítí se být ženou a identifikuje se jako transgender žena.

  5. Q – Queer: Tato zkratka slouží jako zastřešující termín pro ty, kteří se necítí být plně zastoupeni v ostatních kategoriích, nebo se cítí být mimo tradiční binární představy o sexuální orientaci a genderové identitě. Queer identita se často pojí s nápady o rozmanitosti a odlišnost.

Foto: Freepik

Historie LGBTQ+ hnutí

Různé sexuální orientace se objevovali již od dob antického Řecka a Říma. Moderní podoba LGBTQ se ale začala objevovat až ve 20. století, kdy se i začaly formovat první organizace a skupiny bojující proti diskriminaci a za rovnoprávnost sexuálních menšin.

První z takových organizací byla Society for Human Rights v roce 1924 ve Spojených státech. V následujících letech se pak počet těchto organizací dramaticky rozrostl. Existuje mnoho nejrůznějších teorií o tom, proč mají lidé různou sexuální orientaci. Jedna skupina hovoří, že je to naprosto přirozené a druhá tvrdí, že jde o duševní nemoc (zdroj). Jisté ale je, že stejně jako mají všichni stejná práva v sexuální orientaci, mají stejné právo myslet si, co chtějí.

Foto: Freepik

Teorie genderu

Gender je možná trochu těžší na pochopení. Pohlaví je pro někoho naprosto jednoduchý identifikátor. Někdo rozlišuje biologické pohlaví podle fyziologických rysů těla a pohlavních orgánů a sociálně kulturní pohlaví. To se pak odráží ve vnímání sama sebe, v chování či sebe prezentaci.

Ten nejtradičnější a obecně nejvíce přijímaný pohled na gender hovoří o dvou pohlávích a jde o tzv. binární vnímání. Teorie genderu však hovoří o tom, že pohlaví je celá paleta a že jednotlivé kategorie mohou silně vyčnívat nad tradiční pohled. Existují totiž osoby, jako například non-binární, které se nevidí ani jako muž či žena a používají pro sebe označení: „Ony“.

Dalšími zajímavostmi jsou třeba genderfluid, bigender, agender a mnoho dalších. Tato teorie se pak snaží rozvrátit tradiční pohled na rodinu a identitu. Chce prosadit stejná práva a respekt pro všechna pohlaví, která podle této teorie existují. V souvislosti s genderem vyvstává ale hned několik problémů.

Co kdyby si muž, který se identifikuje jako muž, řekl, že jako plavec není dobrý. Rozhodne se proto identifikovat se jako žena a soupeří na plaveckých závodech v ženském družstvu. Zde pro své biologické dispozice vyhraje. Z určitého pohledu se ale může jednat o nespravedlivý souboj.

ZÁVĚR

Názory na celou komunitu LGBTQ i na gender bývají různé. Mnoho lidí ale zastává názor, že pokud někdo má právo cítit se jako žena v mužském těle, může si druhý myslet, co chce. To však není pravda, protože pokud například čistě hypoteticky nesouhlasíte s touto teorií, mohou to lidé ze skupiny LGBTQ brát jako diskriminaci. 

Nicméně každý má právo na názor, ať už se k tomu naše legislativa staví, jak chce. Některým lidem pak nevadí stejnopohlavní páry a nikomu žádná práva neberou, ale spíše jim vadí, jak hlasitě o tom informují celý svět. Napište nám váš názor do komentářů a my na základě vašich komentářů připravíme nový článek. 

Zdroj: Radiozurnal.cz (odkaz), gaycenter.org (odkaz)