Foto: Freepik

Výběr střední školy je takovým prvním důležitým krokem v životě každého dospívajícího člověka. Doposud navíc platilo pravidlo, že součástí přijímacího řízení na střední školu se zohledňovalo mimo jiné i vysvědčení za poslední tři pololetí základní školy. To jinými slovy donutilo i velké lenochy trošku zabrat.

Nyní ale potěšíme všechny současné studenty základních škol, protože podle nejnovějších úprav naší legislativy se povinnost středních škol zohledňovat výsledky vysvědčení ze základní školy ruší. Tato úprava vychází přímo z ministerstva školství a má začít platit již v pro příští přijímací řízení.

Střední školy se budou moci sami rozhodnout, zda k prospěchů žáků ze základní školy přihlédnou či nikoliv. Jedním z důvodů je fakt, že známky neměly v podstatě žádnou vypovídací hodnotu. Ředitelé středních škol pro Novinky.cz uvedli: „Hodnocení leckdy nebylo objektivní. Ne kaž­dá známka má stejnou výpovědní hodnotu. Stávalo se nám, že dítě se samými jedničkami skončilo v testech až na místě číslo dvě stě devadesát. A dítě, které mělo mnohem horší prospěch, se umístilo mezi prvními deseti.“

Foto: Freepik

V praxi tak bude záležet především na tom, co student skutečně umí a ne na tom, jak byly jeho výkony hodnoceny na základní škole. Současnou legislativu ale mnoho středních škol a gymnázií obcházelo. Legislativa totiž nařizovala pouze zohlednit výsledky vysvědčení za poslední tři pololetí základní školy. Oni to vyřešili tak, že stanovili podmínku, že nikdo nesmí mít například pětku.

Na rozdíl od středních škol se radují učitelé na základních školách méně. Obávají se totiž, že bude o mnoho těžší přimět žáky ke konci studia k učení. Druhý problém může nastat, kdy se žáci začnou intenzivně soustředit jen na předměty, které budou v přijímacích zkouškách a u ostatních jim bude stačit hodnocení „dostatečně“.

Jaký máte vy názor na tuto novinku? Svěřte se nám do komentářů.

Zdroj: Novinky.cz (odkaz)