Foto: Freepik

Od ledna 2024 Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) sjednotí podmínky a termíny pro využívání finančních příspěvků z fondu prevence. O těchto změnách informovala mluvčí VZP, Viktorie Plívová. Nová, zjednodušená pravidla budou platit pro všechny typy příspěvků a mají za cíl usnadnit klientům orientaci v nabízených programech a snížit chybovost při podávání žádostí o proplacení příspěvků.

Hlavní změny, které klienti VZP mohou očekávat od ledna 2024, zahrnují:

  1. Omezení možnosti žádosti o příspěvek s datem úhrady od 1. ledna 2024. Doklady s daty úhrad z konce roku 2023 již nebudou platné. Pokud klient chce požádat o proplacení příspěvku za rok 2023, musí žádost podat ještě v průběhu tohoto roku, do 31. prosince 2023. U některých programů je termín pro osobní návštěvu stanoven na 15. prosince 2023.

  2. Omezení na dva podané žádosti na každý příspěvek v jednom kalendářním roce. To znamená, že klienti mohou podat maximálně dvě žádosti na jeden konkrétní příspěvek. Výjimkou jsou programy psychosociální podpory, kde není omezení počtu žádostí.

  3. Zavedení podmínky dodržení tříměsíční lhůty od zaplacení pro některé programy, jako jsou Maminka, Dárce, Dentální hygiena, a Rehabilitační aktivity. Od ledna 2024 bude platit, že doklad o úhradě služby či zboží nesmí být starší než tři měsíce od data úhrady.

Foto: Freepik

Pro podání žádosti o příspěvek od VZP v roce 2024 je možné využít online formulář dostupný v aplikaci Moje VZP, osobní návštěvu pobočky, nebo zaslání poštou na uvedenou adresu. Termín pro podání žádostí se liší podle způsobu podání.

Pro přijetí žádosti je rozhodující datum razítka zásilky nebo obálky uvedeného při podání poštou. Pro žádosti podané online je rozhodující datum vložení žádosti do systému Moje VZP.

Aby byla žádost o příspěvek od VZP akceptována, žadatel musí být pojištěncem VZP, nesmí mít dluhy na pojistném nebo penále. Kromě vyplněné a podepsané žádosti jsou potřebné i doklady o zaplacení služby nebo zboží, a případně další dokumenty prokazující nárok na příspěvek. To vše pak zaslat poštou na adresu: VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1.

Důležité z pohledu vaší žádosti je pak datum, který je na podané žádosti. Nejvýhodnější je využít aplikaci Moje VZP, která umožňuje podávat žádosti až do 31. prosince 2024, protože při osobním podání musíte stihnout termín 30. listopadu 2024.

Zdroj: VZP.cz (odkaz)