Foto: Freepik

Jídlo není jen nezbytným prvkem k tomu, abychom vůbec přežili. Jídlo může být i lahodné a uspokojovat nás. Navozuje pocit štěstí a radosti. Mnoho našich významných okamžiků je spojeno právě s konzumací nějakého pokrmu. Problém ale může nastat, pokud se pouhé vychutnávání pokrmů zvrhne na obžerství.

Obžerství je v podstatě velice nezdravý vztah k jídlu, kdy je pro nás jídlo spíše jako droga. Nejen v minulosti bylo obžerství považováno církví za hřích, protože lidé viděli „Boha v jídle“. Druhou otázkou je, zda to sami kněží dodržovali. Během generální audience se na toto téma vyjádřil i papež František.

Na cestě katechezí o neřestech a ctnostech zdůraznil vztah Ježíše k potravě a stolování, což odráží jeho touhu po společenství a blízkosti se všemi. Tento vztah k potravě je zřejmý v Ježíšových činech, například na svatební hostině v Káně, kde projevil péči o radost lidí. V žádném případě nebyl Ježíš abstinent. Měl rád dobré víno a dobré jídlo. Jeho odlišnost od předchozích proroků spočívá v častém stolování s hříšníky, což vyvolávalo pohoršení, ale zároveň ukazovalo na jeho touhu po společenství a sdílení.

Foto: Freepik

Ježíšovo odmítnutí rozlišování čistých a nečistých pokrmů zdůrazňuje význam vztahu k jídlu. Papež varoval před nesprávným postojem k potravě, který může vyvolat různé potravinové poruchy, které spojují psychickou nerovnováhu s přijímáním potravy. Starověcí Otcové nazývali neřest obžerství “gastrimargie” či “břišní šílenství”. Tato neřest je pak logicky naroubována na životní potřebu – jídlo.

Papež poukázal na sociální hledisko obžerství jako možná nejnebezpečnější neřest, která ohrožuje planetu. Varoval před přístupem k životu jako “spotřebitelé” a zdůraznil, že lidstvo bylo stvořeno jako zodpovědní správci Země. Papež vyzval k návratu k původnímu poslání člověka jako lidé, kteří jsou schopni děkovat a spravedlivě užívat země.

Závěrečné myšlenky papeže spočívaly v modlitbě o Boží pomoc na cestě ke střízlivosti, aby různé formy obžerství neovládly lidský život. Upozornil na nebezpečí, když lidé ztrácejí respekt k přírodě a přirozeným zákonům. Papež se modlil, aby lidé mohli žít v souladu s principy díků a spravedlivého vztahu k potravě, a tím předejít dalším škodám na planetě.

Zdroj: Vaticannews.va (odkaz)