Foto: Žádný Špeky, autor: Lukáš Erlebach

Paseky nad Jizerou ale mají skutečně co nabídnout. Je to například dějiště nejznámějšího příběhu od K. V. Raise – Zapadlí vlastenci. Dodnes zde můžeme nalézt onu starou školu, faru nebo nádherný horský kostel sv. Václava, kde Věnceslav Metelka hrál na varhany. V kostele je dodnes živo a místní kněz, otec Krzysztof Mikuszewski se stará i o bohatý kulturní program.

Historie obce Paseky nad Jizerou

Nejdříve si ale povíme něco o historii obce samotné. Obec Paseky nad Jizerou pravděpodobně vznikla již v 16. století, ale nejstarší dochovaný záznam pochází až z roku 1654. Je pravděpodobné, že v té době existovaly skleněné hutě v nejstarší části obce nazývané Makov, zatímco v Havírně, kde jsou patrné pozůstatky dolů, se podle lidové tradice těžilo stříbro. Lesy směrem k horám ustupovaly, vznikaly nové osady s chalupami a rozvíjela se tkalcovská řemesla.

Vrcholu svého obyvatelského rozkvětu dosáhly Paseky v roce 1869, kdy žilo v 212 popisných číslech celkem 1710 obyvatel. I přesto, že Paseky vždy byly českou obcí, za druhé světové války byly okupovány. Po skončení války došlo k masivnímu vylidnění. Chalupy byly vykupovány rekreačními návštěvníky, půda přešla do rukou neohleduplných vlastníků, a louky trpěly důsledky těžké mechanizace, některé zůstávaly nepokosené. V roce 1976 byly Paseky připojeny k Rokytnici nad Jizerou, a o tři roky později byla zrušena místní škola. Až od roku 1990 se Paseky opět staly samostatnou obcí. Současná podoba obce zahrnuje tři části: Makov, Hořensko (známé též jako Hoření Paseky) a Havírna.

Stručný děj Zapadlých vlastenců

Příběh začíná v 19. století, kdy Paseky nad Jizerou prožívaly období vzestupu. Místní obyvatelé byli pyšní na svůj kostel, který stál v srdci vesnice. Ovšem s přibývajícími lety se vesnice začala vyprazdňovat. Mladá generace hledala štěstí v městech, a Paseky nad Jizerou se postupně proměnily v opuštěnou idylu.

V době, kdy zdejší kostel sv. Václava pociťoval osamělost a zanedbání, a fara se skláněla pod tíhou nevyužitých prostor, se na scéně objevila skupina vášnivých vlastenců. Tito lidé se rozhodli zachránit svůj kulturní odkaz a znovu probudit ducha komunity. Znovuotevření kostela a oživení fary se staly jejich posláním, a tak se stali hrdými zapadlými vlastenci, kteří se postavili proti zapomnění.

Hlavním hrdinou celého příběhu je Věnceslav Metelka, který je mladý asistent místního učitele, který přijde na svou praxi do Pasek nad Jizerou. Postupně poznává zdejší lid a zdejší zvyky a hraje i jako varhaník ve zdejším kostele. Po své smrti byl pochován na zdejším hřbitově, který přiléhá ke kostelíčku a jeho náhrobní kámen je vytvarován do podoby houslí a nese na sobě jeho bustu.

Kostel sv. Václava v Pasekách nad Jizerou

Kostel sv. Václava v Pasekách nad Jizerou je klenotem architektury, který se tyčí nad okolní krajinou jako strážce minulosti. Kostel nabízí nádherný výhled na údolí a okolní hory. Jeho kamenné zdi nesou stopy času, ale i vzpomínky na bohatou historii. Vnitřek kostela přivádí návštěvníky do ticha a klidu. Starověké dřevěné lavice, malebná okna s vitrážemi a nádherně zdobený oltář s monumentálním obrazem svatého Václava tvoří dojem, že čas se zde zastavil. Varhany, na které hrál Věnceslav Metelka jsou zde stále původní.

Oživená fara jako muzeum

Vedle kostela se nachází fara, která dnes slouží jako muzeum. Právě sem chodil Metelka za panem farářem. Později byla tato farnost přidružena pod jinou a budova fary ztratila smysl. Naštěstí o ní projevil zájem Krkonošský národní park, který zde udělal muzeum. Návštěvníci si tak i dnes mohou prohlédnout prostory, kterými kráčela historie.

Foto: Žádný Špeky, autor: Lukáš Erlebach

Stará škola v Pasekách

Kousek pod kostelem na cestě po „Buďárce“ se nachází i stará škola. Jde o nádhernou roubenku, která se mimo jiné objevila i ve filmu Krakonoš a lyžníci. Původně zde sloužila logicky pro vzdělávání místních dětí. Dodnes je zde „přístavuňk“, kde Metelka byl zpočátku ubytován. Podle dostupných informací má projít renovací a v budoucnu snad být i otevřena v rámci nějaké expozice. Tyto informace jsou ale nejisté. V současné době je ale veřejnosti nepřístupná. Nicméně k ní se podívat můžete a je od ní nádherný výhled na hory. Je to jedna z dominant místní malebné obce.

Závěr

Zapadlí vlastenci v Pasekách nad Jizerou se postarali nejen o obnovu života v Pasekách nad Jizerou, ale s trochou nadsázky se dá říci, že vlastenectví a úcta k tradici se zde drží doposud. Jejich příběh nám připomíná, že minulost může být klíčem k budoucnosti, a že i zapadlá místa mohou najít nový život skrze lásku k tradici a odhodlání obnovit zapomenuté klenoty.

Až pojedete někdy do Krkonoš, určitě stojí tato obec za návštěvu. Těžko lze uvěřit, že se nejedná o uměle vytvořený skanzen, kde musíte platit vstupné. Jde o reálnou fungující obec. Z mého pohledu to je skutečně jedna z nejhezčích obcí, které znám.

Zdroj: Paseky.cz (odkaz)