Foto: Freepik

Příčina této arogance spočívá často v pocitu nadřazenosti vyplývajícím z obdrženého vzdělání. Absolventi vysokých škol tráví dlouhé roky studiem konkrétního oboru, což jim dává pocit, že jsou ve svém oboru experti a mají právo na nadřazenost. Bohužel mají pocit nadřazenosti i v oborech, které třeba ani nestudovali – jde o tzv. všeobecnou aroganci.

Akademická arogance je však nejen nepříjemná, ale i potenciálně škodlivá. Představuje bariéru pro nové myšlenky a inovace, což může brzdit pokrok a rozvoj ve společnosti. Místo toho, aby vysokoškolské vzdělání sloužilo jako zdroj otevřeného dialogu a porozumění, může akademická arogance vytvářet prostředí nepřátelské k diskusi a výměně názorů.

Foto: Freepik

Kořeny akademické arogance tkví často v hierarchii v akademických kruzích. Absolventi se mohou cítit nadřazení vůči těm, kteří nemají stejnou úroveň vzdělání, a to i přesto, že inteligence a schopnosti nejsou omezeny pouze na formální tituly.

Je důležité si uvědomit, že každý jedinec má své vlastní jedinečné zkušenosti a znalosti, které jsou stejně cenné jako vzdělání. Respekt a otevřenost k novým myšlenkám by měly být hodnoty, které jsou v akademickém prostředí podporovány.

Namísto uznávání akademické arogance jako normy bychom se měli snažit vytvářet prostředí, ve kterém jsou všechny názory respektovány a každý má možnost přispět k diskusi a výměně názorů bez obav z odsudku. Pouze tak můžeme dosáhnout skutečného intelektuálního růstu a pokroku. Osobně jsem se setkal s mnoha případy, kdy člověk z velkou praxí uměl daný obor lépe než ten s akademickým titulem. Akademický titul z vás nutně nedělá lepšího člověka – někdy spíše naopak. Primárním cílem studia je vědět více a ne být arogantní, proto by na to měli myslet všichni studenti vysokých škol i držitelé akademických titulů.

Zdroj: BeyondPHDCoaching.com (odkaz)