Foto: Žádný Špeky, autor: Lukáš Erlebach

Hlavním bodem jednání byly aktuální informace o činnosti sdružení. Vedle propagace a marketingu se v posledních letech věnují také projektu Optimalizace turistického informačního systému, který zahrnuje obnovu informačních tabulí v jednotném grafickém stylu. Kořínková dodala, že letos se k těmto aktivitám přidalo mapování problematických míst na turistických stezkách ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy v Sedmihorkách. Výsledkem bude seznam lokalit, kde bude třeba stezky revitalizovat.

Významnou novinkou valné hromady bylo představení manuálu nové vizuální identity regionu, včetně nového loga, které začne Český ráj oficiálně používat od července 2024. Staré logo sloužilo více než 30 let a jeho obměna vyvolala emotivní diskuze. Nová vizuální identita byla mimo jiné nezbytná pro přípravu nové webové prezentace na doméně www.cesky-raj.info, jejíž spuštění je plánováno během letních prázdnin.

Na tvorbě nového vizuálu spolupracovalo sdružení s firmou Koncepto z Brna. Proces tvorby trval více než půl roku a zapojili se do něj nejen pracovníci Koncepta a Sdružení Český ráj, ale také partneři z regionu, například zástupci informačních center. Nová identita reflektuje hlavní atributy regionu: rozmanitost, unikátnost, udržitelnost, respekt a spolupráci. Při tvorbě bylo také zohledněno zaměření sdružení a hlavní cílová skupina, kterou jsou rodiny s dětmi.

Nová vizuální identita zahrnuje nejen logo, ale také sadu piktogramů symbolizujících pestrost regionu, nové barvy, styl písma a práci s fotografiemi. Tyto prvky budou postupně začleňovány do všech forem prezentace regionu.

„Zavedení nové vizuální identity je důležitým krokem pro posílení image Českého ráje a jeho přitažlivosti pro návštěvníky,“ uvedla Jitka Kořínková.

Zdroj: turnovskovakci.cz (odkaz)