Foto: Freepik

Studie ukazují, že děti, které vyrůstají v úzkém kontaktu se svými prarodiči, jsou šťastnější a emočně stabilnější. Přítomnost starší generace poskytuje nejen citovou podporu, ale i důležité životní lekce, které formují budoucí generace. Navzdory modernímu způsobu života, kde rodiny často nežijí pohromadě, je pravidelné setkávání s prarodiči neocenitelné pro harmonický rozvoj dětí.

Rodina jako základ šťastného života

Rodina je základním pilířem života a přestože se to často říká, realita dnešní doby ukazuje, že mnoho rodin je rozbitých. Děti často nemají oba rodiče a málokdy se setkávají se svými prarodiči. Kvůli špatně nastavené společnosti a obecné drahotě musí často minimálně jeden z rodičů pracovat mnoho hodin.

Své dítě pak s trochou nadsázky vidí akorát, když jde spát. V minulosti žily celé rodiny pohromadě, což nebylo vždy jednoduché, ale jejich členové měli k sobě velmi blízko. Dnes jen málo rodin žije pod jednou střechou nebo na stejném pozemku, i přesto však mohou být blízké vztahy mezi generacemi klíčové pro šťastný život dětí.

Studie o vlivu prarodičů na děti

Výzkumníci se rozhodli prozkoumat, jaký vliv mají prarodiče na vývoj dětí. V rámci studie bylo sledováno 1500 dětí ve věku 11 až 16 let. Vedoucím projektu byla profesorka Ann Buchanan, která zkoumala jejich rodinné vztahy. Výsledky ukázaly, že děti, které vyrůstaly se svými prarodiči, byly mnohem šťastnější než ty, které se se svými prarodiči nestýkaly. Přítomnost prarodičů v životě dětí se ukázala jako velmi důležitá pro jejich emoční stabilitu a celkový pocit štěstí.

Foto: Freepik

Problémy dospělých a jejich dopad na děti

Mnoho dospělých má problémy se svými rodiči a často s nimi neudržuje kontakt. Tento stav má negativní dopad i na jejich děti. Přítomnost starších osob v životě dětí je klíčová pro jejich vývoj a štěstí, a může pozitivně ovlivnit i jejich budoucí život. Pokud chceme poskytnout dětem to nejlepší, měli bychom jim umožnit pravidelné setkávání s prarodiči.

Výsledky výzkumu

Podle profesorky Buchanan děti profitují z úzkých vztahů mezi rodiči, prarodiči a vnoučaty, protože tyto vztahy mohou zmírnit dopady negativních životních událostí, jako je například rozvod rodičů. Další studie potvrzují, že pouze kompletní klasická rodina (otec, matka a děti) může spolu s prarodiči vychovat děti, aby v budoucnosti samy dobře vychovávaly své vlastní děti. Stabilní a pevné rodinné vazby ukazují dětem, jak by měly žít svůj život a jaké hodnoty si mají vážit.

Role prarodičů v moderní společnosti

V dnešní době, kdy oba rodiče často pracují, aby uživili rodinu, hrají prarodiče důležitou roli. Poskytují dětem emoční podporu a smysl pro sounáležitost. Studie ukazují, že děti, které mají silný vztah s prarodiči, mají lepší emoční zdraví a nižší pravděpodobnost vzniku depresivních stavů. Prarodiče také mohou být zdrojem kognitivní stimulace a pomoci rodičům s výchovou dětí.

Závěr

Prarodiče mají nezanedbatelný vliv na vývoj a štěstí dětí. Je důležité využít jejich roli k podpoře zdravého vývoje dětí a jejich odolnosti. Posílení vztahů mezi prarodiči a vnoučaty může přinést oboustranný prospěch, kde se děti cítí více propojené a podporované.

Vzhledem k významu prarodičů v rodině by měly být jejich role integrovány do jakéhokoli systematického plánování rodinného rozvoje, aby se podpořila vzájemná soudržnost a sociální podpora. Navíc mohou prarodiče hlídat děti v době nepřítomnosti rodičů místo toho, aby byly děti umístěny do nějakých specializovaných zařízení a dětských koutků.

Zdroj: Sunwayuniversity.edu.my (odkaz), ProSvet.cz