Foto: Freepik

Evropský parlament momentálně zvažuje významnou regulaci prostituce v rámci EU. Tento návrh má za cíl řešit komplexní a rozmanitou situaci ohledně sexuálních služeb v členských státech, které zahrnují jak legální, tak nelegální rámce. Nová regulace usiluje o kriminalizaci nákupu sexuálních služeb, přičemž se inspiruje nordickým modelem, který je zavedený ve Švédsku a Norsku. Tento model trestá klienty místo sexuálních pracovnic, což má za cíl snížit poptávku po sexuálních službách a chránit zranitelné osoby před vykořisťováním.

Podporovatelé navrhované regulace tvrdí, že by pomohla bojovat proti obchodování s lidmi a snížila násilí a diskriminaci, kterým sexuální pracovnice čelí. Kritici však varují, že taková opatření by mohla vést k přesunutí sexuální práce do podzemí, čímž by se pro zapojené osoby stala nebezpečnějšími kvůli omezenému přístupu k sociálním službám a právní ochraně. Evropská aliance pro práva sexuálních pracovnic (ESWA) a další advokátní skupiny zdůrazňují potřebu politik, které poskytují sexuálním pracovnicím pracovní práva a ochranu, místo kriminalizace jejich klientů, což podle nich zvyšuje jejich zranitelnost a stigmatizaci​ (euronews)​​ (JURIST)​.

Foto: Freepik

V zemích jako je Německo a Nizozemsko, kde je prostituce legální a regulovaná, panují obavy, že navrhovaná politika na úrovni celé EU by mohla podkopat zavedené systémy, které mají za cíl zajišťovat bezpečnost a práva sexuálních pracovnic. Naopak zastánci nordického modelu tvrdí, že právní rámce v těchto zemích mohou podporovat systémové vykořisťování a obchodování s lidmi​ (euronews)​.

Debata v Evropském parlamentu odráží širší střet názorů na sexuální služby – zda by měly být vnímány především jako forma vykořisťování, která by měla být vymýcena, nebo jako legitimní povolání, které si zaslouží ochranu a regulaci jako jakékoliv jiné zaměstnání. Tato diskuse pokračuje a zatím není jasné, jaký bude nejlepší postup​ (JURIST)​.

Zdroj: Denik.cz (odkaz)