Foto: Freepik

Co je modlitba?

Modlitba má hluboký osobní význam, který je ovlivněn náboženským nebo duchovním pozadím každého jednotlivce. Pro některé to může znamenat specifická posvátná slova, zatímco pro jiné je to neformální rozhovor nebo naslouchání Bohu nebo vyšší moci. Termín „modlitba“ pochází z latinského slova “precarius”, což znamená „vyprošený prosbou“. Modlitba je založena na víře, že existuje síla větší než my sami, která může ovlivnit naše životy. Je to akt povznášení srdce a mysli k Bohu nebo vyšší moci.

Neexistuje jeden správný způsob, jak se modlit. Modlitba může mít různé podoby, včetně mluvené, tiché nebo meditativní modlitby. Modlitby mohou být zaměřené na konkrétní věci nebo být volné, bez očekávání specifického výsledku.

Různé typy modliteb

Modlitba se může projevovat mnoha způsoby, například:

 • Přímluvná modlitba: Modlitba za druhé.
 • Modlitba za uzdravení na dálku: Prosba za uzdravení někoho nebo něčeho na dálku.
 • Petiční modlitba: Prosba Boha nebo vyšší moci o něco.
 • Středící modlitba: Soustředění se na slovo nebo frázi v tichu za účelem otevření se posvátnému.
 • Kontemplativní modlitba: Otevření se spojení s Bohem nebo posvátnem.
 • Meditace: Různé náboženské tradice ji praktikují různě; v křesťanství jde často o sjednocení s Bohem, zatímco v buddhismu o rozšíření povědomí a pochopení přechodových jevů.

Foto: Freepik

Jak modlitba prospívá zdraví a pohodě?

Modlitba je důležitá pro zdraví a pohodu, protože je široce používána. Dr. Wayne Jonas uvádí, že téměř 90 % pacientů s vážnými nemocemi se uchyluje k modlitbě pro zmírnění utrpení nebo nemoci. Podle výzkumu Dr. Christiny Puchalski je modlitba druhou nejběžnější metodou zvládání bolesti (po perorálních lécích proti bolesti).

Modlitba může prospívat zdraví několika způsoby:

 • Relaxační reakce: Snižuje krevní tlak a další stresové faktory.
 • Sekundární kontrola: Snížení stresu tím, že odevzdáme kontrolu vyšší moci.
 • Placebo efekt: Zvýšení naděje a očekávání, což pozitivně ovlivňuje zdraví.
 • Léčivá přítomnost: Pocit duchovní nebo láskyplné přítomnosti.
 • Pozitivní pocity: Vděčnost, soucit, odpuštění a naděje jsou spojeny s léčením a zdravím.
 • Spojení mysli, těla a ducha: Snižuje negativní dopad stresu na imunitní systém a podporuje uzdravení.

Existují důkazy o prospěšnosti modlitby?

Přínosy modlitby nelze snadno shrnout, protože je součástí širší duchovní praxe. Víra, naděje a duchovní praktiky mají pozitivní vliv na zdraví. Například studie z roku 2009 ukázala, že náboženská víra může zlepšit reakci na lékařskou léčbu u klinicky depresivních pacientů.

Modlitba může být také součástí širšího kontextu, který zahrnuje náboženský závazek a sociální podporu. Výzkum Harolda Koeniga ukazuje, že nábožensky a duchovně založení lidé mají lepší duševní zdraví a lépe se přizpůsobují zdravotním problémům.

Modlitba a relaxační reakce

Dr. Herbert Benson zdokumentoval potenciální léčebné přínosy modlitby a meditace. Relaxační reakce, kterou tyto praktiky vyvolávají, snižuje srdeční frekvenci, krevní tlak a potřebu kyslíku, což může pomoci zvládat stres.

Výhody přímluvné modlitby

Výzkum o přímluvné modlitbě je rozporuplný. Přehled z roku 2007 ukázal, že výsledky jsou nejednoznačné a není možné je s jistotou interpretovat.

Výzvy při výzkumu modlitby

Studium modlitby a jejího vlivu na zdraví čelí několika výzvám, včetně malých vzorků, výběru subjektů, metodiky a měření účinků vyšší moci.

Kde najít duchovního poradce?

V nemocnicích pracují kaplani, kteří se starají o duchovní potřeby pacientů. Do mnoha nemocnic například chodí běžně i kněz. Není ale žádný problém vyhledat kněze ze své farnosti či z okolí, který rád s každým probere jeho problémy a pomůže mu v jeho duchovním snažení.

Zdroj: Takingcharge.ssh.umn.edu (odkaz)