PŘEHRAJTE SI CELÝ ČLÁNEK:

Foto: Pixabay

Italský deník „il Giornale“, který má celý dokument k dispozici, uvedl, že nově bude zakázáno používat slovo Vánoce, vánoční svátky, oslovení „Dámy a pánové“ nebo užívat výraz „kolonizovat Mars“. Na základě publikovaného článku v il Giornale se pak zvedl obrovský odpor a demonstrace, díky kterým musela komisařka tento dokument stáhnout s tím, že ho ještě musí dodělat.

Bruselský server Politico uvádí, že tento dokument „Guidelines on Inclusive Communication“ by měl být součástí politiky předsedkyně evropské Komise, Ursuly von der Leyenové, na transformaci Evropské unie na „Unii rovnosti“. Podle komisařky pro rovnost jde o to, aby ve všech úředních dokumentech byl každý ctěn a uznáván bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženství, zdravotní postižení, věk či sexuální orientaci.

Tato až extrémistická snaha zničit tisícileté konvence, výrazy a slova, která nikoho nediskriminují je z mnoha stran velice kritizována. Ne všichni lidé na světě slaví Vánoce, ale také to těmto lidem nikdo nevnucuje. Naopak nikdo nemůže přeci nám vzít naše Vánoce, které se v našich krajích slaví stovky let jen proto, že to někteří neslaví. 

Foto: Pixabay

To stejné se pak dá říci s oslovením. Každý se z biologického hlediska rodí zcela prokazatelně jako muž nebo žena. Pokud se během života začne cítit jako někdo jiný, může to společnost respektovat, ale není to dle mnohých důvod měnit ničit tradice.
To ale není vše, protože dokument dále stanovuje, že se ruší rodová jména jako „policisté či dělníci“, protože to není zaměstnání jen se zastoupením jednoho pohlaví. Dále se zakazuje používat zájmena mužského rodu jako „předdefinované“ v případech, kdy chceme říci „oni“, ale jsou v dané skupině zastoupeny i ženy. Dalším zákazem je oslovení „slečna nebo paní“, protože kdo ví, jak se osoba ženského pohlaví v tu dobu cítí. Pokud by se cítila jako muž, urazili byste ji.

Při transformaci do češtiny jsou navíc některé zákazy neproveditelné. Na konferencích byste neměli začínat slovy „Dámy a pánové“, ale neutrálně oslovit všechny „Drazí kolegové“. Problém je ten, že v angličtině je slovo „colleague“ bezpohlavní označení spolupracujícího, kdežto v češtině nemáme bezpohlavní označení pro spolupracovníky/spolupracovnice, kolegy/kolegyně. Možná by bylo nejlepší začínat „Dobrý den, vítám vás“. Ozývají se však názory, že právo na rovnoprávnost nesmí omezit naše právo na svobodu slova, vyznání, atp. Tímto krokem by Evropská Komise mohla porušit Základní listinu práv a svobod.

Foto: Pixabay

RUŠENÍ VÁNOC A KŘESŤANSTVÍ

Kapitola věnovaná „kulturám, životnímu stylu nebo přesvědčení“ je pak v podstatě protkaná touhou zničit křesťanství a jeho svátky, tradice a jména. Ironií osudu je, že Evropská unie stojí na křesťanských kořenech a i vlajka Evropské unie je vytvořena podle Panny Marie, jejíž barva je modrá a je zobrazována s dvanácti hvězdami (odkaz zde).

Jako diskriminační považuje Ursula i užívání křesťanských jmen, čili jmen běžně užívaných podle svatých či osobností v křesťanství. Tato jména totiž vychází z jednoho náboženství. Tím pádem by třeba jméno „Marie“ nebo „Jan“ byly převedeny na „Malika“ a „Julius“. Jména Marie a Jan jsou židovské a křesťanského původu, ale Malika a Julius je zcela regulérní mezinárodní oslovení.

Zdroj: ilgionarle.it (odkaz)