PŘEHRAJTE SI CELÝ ČLÁNEK ZDE:

Foto: Pixabay

Přesně takto to dělá většina domácností a každoročně na smetištích končí 88 milionů tun jídla, což by nakrmilo 200 milionů lidí. Podle statistických údajů by měly zhruba deset procent tvořit potraviny, které jsou stále jedlé, nezávadné a vhodné ke konzumaci. Podle Evropské unie za toto plýtvání může zmatení pojmů „minimální trvanlivost do“ a „spotřebujte do“.

Centrum pro výzkum veřejného mínění provedlo průzkum v této problematice a zjistilo, že každý druhý Čech nedokáže rozlišit tyto dva rozdílné pojmy. Termín „spotřebujte do“ označuje hraniční datum, po kterém se již nedoporučuje potraviny konzumovat kvůli možní zdravotním problémům. Na druhou stranu termín „minimální trvanlivost do“ oznamuje, že po tomto datu je stále možné potraviny konzumovat, dochází však třeba k chemickým změnám v důsledku skladování.

Foto: Pixabay

Aleš Rajchl, vedoucí Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické Praha, celou problematiku termínu „minimální trvanlivost do“ vysvětlil následovně: „Takto označené potraviny je možno po tomto datu konzumovat. U takových potravin dochází k přirozeným chemickým změnám během jejich skladování, jako například žluknutí oleje, odbarvování jahodového džemu, změny textury sušenek a podobně. Tyto změny nepředstavují riziko pro spotřebitele, potravina je tedy bezpečná, ale často budou příčinou senzorických změn výrobku.“

Toto zmatení pojmů se rozhodla řešit přímo Evropská unie, která předložila strategii „Farm to Fork“. Tato strategie by celý problém měla již během příštího roku vyřešit. Existuje hned několik řešení. Prvním navrhovaným řešením je neuvádět údaj o minimální trvanlivosti potravin u těch, které mají dlouhou dobu trvanlivosti. Druhým navrhovaným řešením je změnit současné označení za takové, které bude daleko přesnější a výstižnější.

Podle Českých producentů může plán Evropské unie selhat, protože stávající systém je zažitý po mnoho let a lidé by si nemuseli na žádný jiný zvyknout. Prezidentka Potravinářské komory ČR, Dana Večeřová, zásadně nesouhlasí a jménem Potravinářské komory ani nepodporuje jakoukoliv změnu v této oblasti. Nejdůležitější prý je vzdělávání občanů.

Je však pravda, že mnoho lidí při úklidu ledniček a špajzů kontroluje datum minimální trvanlivosti a pokud se již blíží, potravinu zkrátka raději vyhodí. Přitom do tohoto data je pouze výrobcem garantovaná chuť a výživová hodnota. Po tomto datu můžou například sušenky změknout či pomazánka lehce ztratit chuť. To ovšem není důvod jídlo vyhazovat.

Zdroj: Denik.cz (odkaz)