PŘEHRAJTE SI CELÝ ČLÁNEK ZDE:

Foto: Pixabay

CO ŘADÍME MEZI ZPRACOVANÉ MASO?

Obecně lze říci, že jako zpracované maso můžeme považovat každé, které je konzervované pomocí soli, uzením, sušením nebo zabalené do plechovky, jako například párky, salámy, slanina, šunka, uzené maso, sušené maso, maso v konzervě, atd. Do kategorie zpracovaného masa potom neřadíme mechanicky zpracované maso, tzn. rozřezané nebo rozemleté.

UZENINY JSOU SPOJENY S NEZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM

Vzhledem k tomu, že jsou škodlivé účinky uzenin obecně známy, snaží se lidé dodržující zásady zdravého životního stylu těmto potravinám spíše vyhýbat. Z tohoto důvodu se dá předpokládat, že pravidelná konzumace uzenin je spojena právě s nezdravým životním stylem. Zároveň je dokázáno, že lidé konzumující uzeniny jsou také daleko častěji závislí na cigaretách a alkoholu a logicky mají snížený příjem ovoce a zeleniny. Typický je obrázek grilované klobásky, cigaretka a pivo.

Foto: Pixabay

I když existuje mnoho studií, žádná z nich není stoprocentně prokazatelná. Nelze s určitostí říci, že přímým důsledkem konzumace uzenin jsou konkrétní nemoci. Protože jak bylo řečeno výše, lidé konzumující uzeniny také mají nedostatečný příjem zeleniny, ovoce a pohybu. Místo toho kouří cigarety a pijí alkohol. Nelze tak vyloučit, že nemoci, které jsou přisuzovány uzeninám mají za příčinu například cigarety nebo alkohol. To nemění nic na skutečnosti, že existují silné vazby prokazující vztah mezi zpracovaným masem a chronickými nemocemi.

UZENINY A ONEMOCNĚNÍ

Mezi choroby nejčastěji spojované s konzumací uzenin jsou:

  • vysoký krevní tlak

  • kardiovaskulární onemocnění

  • chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

  • rakovina střev a žaludku

Z odborného hlediska lze tak dokázat, že lidi konzumující maso trpí v určitém procentu konkrétními chorobami, ale nikdo však nedokáže prokázat, za co přesně jsou uzeniny odpovědné. Existují však i výzkumy na zvířatech, kdy se potkanům předložily uzeniny. Tito potkani pak onemocněli rakovinou střev.

DUSITANY, N-NITROSLOUČENINY A NITROSAMINY

N-nitrosloučeniny mohou být pro mnoho lidí neznámé, ale jsou to právě tyto sloučeniny, které jsou rakovinotvorné a jsou to viníky některých negativních důsledků konzumování uzenin. Tyto nitrosloučeniny jsou tvořeny dusitanem sodným, který se přidává do masných výrobků, a to ze jména pro tři důvody: zachová u uzenin růžovou barvu masa, zlepší chuť omezením žluknutí tuků a nakonec brání růstu bakterií.

Je pravdou, že některé dusitany, jako je dusičnan, se nachází i v zelenině a je tělu velice prospěšný. V případě uzeniny se však používá druh dusitanu, který se mění na N-nitrosloučeniny. Tyto se pak ve formě nitrosaminů nachází mimo uzenin i kontaminované vodě, tabákovém kouři a v soli konzervovaných potravinách.

Uzené maso či masné výrobky jsou velice populární a uzená chuť je úmyslně přidávána, aby zvýšila aroma výrobků. Při uzení se však používá kombinace extrémního prosolení a vysoušení. Právě při uzení, spalování okapávajícího tuku či hořením dřeva vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). I tyto polycyklické aromatické uhlovodíky jsou prokazatelným spouštěčem rakovinotvorných látek.

Heterocyklické aminy (HA)

Jedná se o chemické sloučeniny, které vznikají při tepelném zpracování masa, uzeni a ryb za vysokých teplot, jako je smažení či grilování. I když jsou tyto sloučeniny také rakovinotvorné, můžeme jejich následky minimalizovat jemnější přípravou, jako je vaření, smažení a grilování při nižších teplotách.

Chlorid sodný

Chlorid sodný je jinými slovy obyčejná kuchyňská sůl a masné výrobky jsou solí přímo přesyceny. Po stovky let se tam přidává hlavně jako konzervant a pro zlepšení chuti. Při zvýšené konzumaci masných výrobků tak zcela reálně hrozí riziko hypertenze či jiných srdečních onemocnění nebo rakovina žaludku.

ZÁVĚR

Je tu stále jeden fakt, který si většina lidí asi neuvědomuje. Když opečete kuřecí nebo vepřové maso, je vždy našedlé. Těžko můžete čekat, že klobáska nebo šunka bude stále růžová a vydří v lednici týden bez jakéhokoliv chemického ošetření. Jak z výše uvedeného vyplývá, uzeniny obsahují velké množství nebezpečných látek, jejichž škodlivost s tepelnou úpravou ještě roste. Nejde však o žádný jed a konzumace uzenin jen občas určitě nikomu neublíží. Riziko je však v případě, že někdo má na uzeninách postavený celý jídelníček. Cílem našeho snažení by mělo být spíše omezit uzeniny a nahradit je masem či kvalitními potravinami.

Zdroj: Healtline.com (odkaz)