PŘEHRAJTE SI CELÝ ČLÁNEK ZDE:

Foto: Pixabay

O tom, co se děje po smrti se vedou velké vědecké debaty. Každé náboženství má také sovu teorii, co se děje. Někdo věří v nebe, někdo v nirvánu a někdo v reinkarnaci. Vědci však chtějí mít jistotu a chtějí mít něco, co mohou změřit či nějakým způsobem zaznamenat. Mezi lidmi se však říká, že těsně před smrtí se vám odehraje před očima celý život. Je to pravda, a nebo každý na smrtelné posteli lituje všeho co nedokončil a s kým se nestihl usmířit?

Tým vědců složený z odborníků z celého světa, pod vedením Dr. Ajmal Zemmara z americké University of Louisville, publikovali na vědeckém portálu Froniersin.org (odkaz) studii, která potvrzuje obecně rozšířenou domněnku, že na konci života se nám vybaví ty nejlepší momenty, které jsme v životě zažili.

V této studii byl historicky poprvé učiněn pokus na umírajícím člověku. V dřívějších dobách se tyto pokusy dělaly pouze na zvířatech. Jednoduše řečeno lidský mozek se dělí na pravou a levou mozkovou hemisféru. Před smrtí ale lidský mozek vykazuje aktivitu v obou těchto hemisférách.

Ve studii (odkaz) je pak doslova uvedeno: „Lidský mozek má schopnost generovat v období blízkém smrti koordinovanou aktivitu.“ Umírající 87letý muž byl 30 sekund před smrtí a v období smrti připojený na EEG. Právě toto zařízení umí bezpečně změřit naši mozkovou aktivitu pomocí snímačů umístěných na hlavě člověka.

Vzhledem k zaznamenané koordinované aktivitě obou hemisfér se dá usuzovat, že lidem skutečně „proběhne před očima celý život“ nebo alespoň jeho nejlepší momenty. To se shoduje se svědectvím lidí, kteří zažili tzv. klinickou smrt. Z tohoto pohledu by se dalo vyvodit, že smrt je vlastně poklidný proces, ve kterém vzpomínáme na to hezké, co jsme měli tu čest zažít.

Vedoucí vědec, Dr. Ajmal Zemmar, pak uvedl ve studii (odkaz): „ Prostřednictvím generování oscilací, které se podílejí na získávání paměti, může mozek přehrávat poslední vzpomínku na důležité životní události těsně před naší smrtí, podobné těm, o kterých mluvili lidé, kteří zažili stav blízko smrti“.

Zdroj: Frontiersin.org (odkaz), ctidoma.cz (odkaz)