POSLECHNĚTE SI CELÝ ČLÁNEK ZDE:

Foto: Pixabay

Pravda je totiž taková, že tyto vlhčené ubrousky, i když na sobě mají smějící se batole, obsahují koktejl chemických látek, které mohou vyvolat při kontaktu s kůží dráždivou až alergickou reakci. Jiří Patočka, toxikolog z Jihočeské univerzity, se o vlhčených ubrouscích vyjádřil následovně: „Jsou většinou vyrobené z jemné buničiny a napuštěné směsí chemikálií, aby zůstaly po nějakou dobu vlhké a dokázaly odstranit nečistoty z kůže, ošetřit ji a dezinfikovat. 

Proto je v nich pestrá směs mnoha chemických látek, které se mohou dostat přes kůži do těla a působit zde jako látka s jistým zdravotním rizikem.“

Foto: Pixabay

V rámci testu byl pak toxikolog vyzván, zda by mohl zhodnotit obsah chemikálií v 18 nejpoužívanějších vlhčených ubrouscích. Toxikolog uvedl, že v každém testovaném vzorku našel minimálně jednu chemikálii, která je nežádoucí nebo při nejmenším sporná.

Složení těchto ubrousků pak obsahuje dlouhý seznam použitých látek, které ve většině případů v takovém množství, které je uvedeno, není pro lidské tělo nebezpečné. Mimo to se zde vyskytují ale i látky, o kterých je vědecky prokázáno, že působí toxicky.

U ubrousků se ale nezřídka kdy objevoval třeba metylizotiazolin, který sice není oficiálně zakázán, ale je považován za alergen. Dle doporučení Evropské komise by se přitom tato látka neměla vyskytovat v ničem, co je určeno pro děti do tří let. U drtivé většiny testovaných ubrousků se také objevil fenoxyetanol, který vyvolává akutní dermatitidu.

Web Arnika (zdroj) uvádí k fenoxyetanolu doslova toto: „Náhodné požití této látky je zdraví škodlivé, látka může být toxická pro ledviny, nervový systém, játra. Opakovaná či prodloužená expozice může způsobit poškození vnitřních orgánů,opakovaná či prodloužená inhalace této látky může vést k chronickým respiračním potížím.“

Ubrousky pak sami o sobě nebezpečné nejsou, ale nebezpečné je to, že všechny tyto chemické látky zůstávají na kůži, a to i tam, kde bychom je skutečně mít nechtěli. Vlhčené ubrousky se však bez těchto látek zkrátka neobejdou. 

Celkem pět lékařů, toxikologů a expertů na kosmetiku se jednohlasně shodlo pro Test DNES, že ubrousky nedoporučuje ke každodennímu užívání. Tyto prostředky proto doporučují používat jen v nezbytně nutných případech. Na dětský zadeček je nejlepší a nejpřirozenější prostředek na čištění voda a mýdlo.

Zdroj: idnes.cz (odkaz)