Foto: Pixabay

Svěřenský fond
Arcibiskupství pražské založilo v září 2021 AP veřejně prospěšný svěřenský fond. Jeho svěřenskými správci se stali generální vikář Jan Balík, bývalý politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Všichni jmenovaní působili ve vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako Dukovi chráněnci. O měsíc později vznikla APASSET s.r.o. Tuto společnost vlastní výše uvedený svěřenský fond a jednateli jsou opět Balík, Juriga a Dolečková. Podle rejstříku skutečných majitelů jsou majiteli tohoto svěřenského fondu tyto osoby: Dominik Duka, Antonín Juriga, Jan Balík, Linda Dolečková, Jan Žůrek, Petr Beneš, Jakub Kříž a Libor Bulín. Právnická osoba Arcibiskupství pražské mezi skutečnými majiteli není.

O dva měsíce později, v prosinci 2021 bylo založeno další s.r.o., XPlace Beta s IČ 140 53 519. Uvádět IČ je v tomto případě nutné, protože později byla založena další společnost stejného jména jen s jiným IČ.  Jediným vlastníkem XPlace Beta s IČ 140 53 519 se stalo Arcibiskupství pražské.  Jednateli se opět stali Balík, Juriga a Dolečková. Ještě v prosinci 2021, čtyři dny před Štědrým dnem převedlo Arcibiskupství pražské na XPlace Beta IČ 140 53 519 velký činžovní dům v pražské Jaselské ulici.

Velký činžovní dům
Dům je po celkové rekonstrukci, je v něm asi 25 bytů a Kverulant jeho cenu odhaduje na 150 až 200 milionů korun. Pod smlouvou ke které k převodu tohoto činžovního domu došlo jsou za Arcibiskupství pražské i za XPlace Beta s IČ 140 53 519 podepsáni prakticky titíž lidé. Za arcibiskupství je to Dominik Duka, Balík a Juriga. Za XPlace Beta s IČ 140 53 519 je to Juriga a Dolečková.

Dne 13. července 2022 byla založena další společnost s ručením omezeným, název byl stejný XPlace Beta jen IČ jiné 173 27 237. Jednatelé byli stejný, jen majitel této firmy byl jiný a to společnost  APASSET s.r.o. Společnost APASET už nevlastní Arcibiskupství pražské, ale je v majetku AP veřejně prospěšný svěřenský fond.
V pátek 13. května 2022 Vatikán odvolal z pozice Pražského arcibiskupa Dominika Duku. Jen pět dnů po tom 18. května došlo k převodu stejného činžovního domu v Jaselské ze společnosti XPlace Beta s IČ 140 53 519  na společnost XPlace Alfa s.r.o.. Za obě strany podepsali dokument, kterým k převodu došlo, naprosto titíž lidé, Balík, Juriga a Dolečková. Společnost  XPlace Alfa s.r.o.  Společnost XPlace Alfa s.r.o.  na rozdíl od společnosti XPlace Beta s IČ 140 53 519. už Arcibiskupství pražské nevlastní. Společnost XPlace Alfa s.r.o. je vlastněna subjektem AP veřejně prospěšný svěřenský fond.  Vyvedení velkého činžovního domu v Jaselské ulici za 150 až 200 milionů korun z majetku arcibiskupství tak bylo dokončeno. Podpis Duky na dokumentu, ke kterém k tomuto vyvedení došlo není. Nedá se tedy dokázat, že o tomto převodu věděl. O vyvádění ostatního majetku, o kterém budeme psát dál, však věděl naprosto určitě. A aby věc byla ještě složitější tak podle výše uvedeného dokumentu zanikla společnost XPlace Beta IČ IČ 140 53 519 a její jmění přešlo na společnosti XPlace Alfa s.r.o.

Neprůhledná vlastnická struktura
Už jste se v síti firem s podobnými nebo shodnými názvy, jen s jiným IČ, ztratili? Není divu, ale bude to ještě horší. Tím totiž popis neprůhledné vlastnické struktury zdaleka není u konce. Den po státním svátku, 29. října 2021 byly založeny dvě společnosti, XPlace Alfa s.r.o. a XPlace Services s.r.o.  a AP lesnická s.r.o. Všechny tyto společnosti nevlastní arcibiskupství ale prostřednictvím firmy APASSET svěřenský fond. Na pozicích jednatelů v nich opět figurují Balík, Juriga a Dolečková. 11. prosince 2021 k nim přibyla XPlace Gama s.r.o. 29. června 2022 pak další dvě a to XPlace Delta s.r.o. a XPlace Epsilon s.r.o. Lze předpokládat, že i na tyto subjekty byl z Arcibiskupství pražského vyveden další majetek.

Mimo výše uvedené firmy Juriga figuruje ještě v mnoha dalších subjektech, které mají něco společného s majetkem církve. Jsou jimBeroun Real Estate s.r.o., Hořovice Real Estate s.r.o.XRetail Alfa s.r.o.,  Nadace sv. Ludmily a Nadace Arietinum.

Graf
Neprůhlednou vlastnickou strukturu, která slouží k vyvádění majetku Arcibiskupství dobře ilustruje tento graf vazeb.  Při kliknutí se otevře interaktivní graf. Ten Kverulant zpracoval za pomocí Tovek Tools. Není náhoda, že tyto nástroje se primárně používají k odhalování podvodů a k mapování trestné činnosti.

Nadace Arietinum
Významným prvkem ve výše uvedeném schématu je nadace Arietinum. Právě na tuto soukromou nadaci převedl kardinál Duka v rozporu s církevním právem majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. Tak jako ve výše popsaných machinací i v tomto případě mu v tom asistoval Antonín Juriga, Jan Balík a Linda Dolečková.

Zákon o restitucích vstoupil v účinnost roku 2013. Církvím byl navrácen majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Byla to právě římskokatolická církev, které se vrátila drtivá část tohoto majetku. Stát se také zavázal, že církvím postupně vyplatí cca 59 miliard korun jako náhradu za majetek, jenž nemohl být vrácen. Hlavním příjemcem těchto peněz byla opět římskokatolická církev, v čele s kardinálem Dominikem Dukou.

Hostivařské pozemky za čtvrt miliardy
K takto restituovaným majetkům patřily také dva pozemky v pražské Hostivaři. Pozemek číslo 1768 má výměru 14 418 m2 a pozemek 1805 má plochu 16 654 m2. Oba se nacházejí v blízkosti nákupního střediska VIVO Hostivař, poblíž Trojmezí a lesoparku. Občanská vybavenost a dopravní dostupnost tohoto místa jsou velmi dobré. Přestože oba pozemky byly v době převodu v katastru zatím uvedeny jako orná půda, stavět se na nich bude. V metropolitním plánu byly totiž uvedeny jako zastavitelné území. Kverulant po konzultaci s developery odhaduje cenu těchto pozemků na částku nejméně 250 milionů korun.

Právě tyto pozemky byly vyvedeny z majetku církve a převedeny na soukromou nadaci Dominika Duky. Stalo se tak darovací smlouvou mezi hostivařskou farností a Dukovou nadací v druhé polovině prosince 2020.  Podle právního řádu je každá římskokatolická farnost samostatnou právnickou osobou. Podle církevního práva je však každý z farářů stojící v čele farnosti podřízen striktní poslušností svému diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominiku Dukovi. Velmi zjednodušeně lze shrnout, že Duka daroval pozemky sám sobě.

Dukova nadace Arietinum tyto pozemky takřka obratem převedla na developera Central Group. Nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy je Dukova nadace dostane a jaká má být jejich cena, už směnná smlouva s developerem neuvádí.

Nadace Arietinum byla založena Dominikem Dukou 19. prosince 2020. Duka nadaci založil jako fyzická osoba a jmenoval se předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě zasedl, Juriga a Dolečková.

zakladatelské listině nadace Arietinum se sice píše, že vedení arcibiskupství bude mít vliv na jmenování členů správní rady, ale to má jeden velký háček. První členy správní rady lze vyměnit až po pěti letech. Podle zápisu v nadačním rejstříku nadaci zastupují vždy společně alespoň dva členové správní rady a ti také mohou zcizovat její majetek do výše 10 milionů korun.

Nadace Arietinum v zápisu do nadačního rejstříku deklaruje rozsáhlé pole působnosti: „podpora náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a jiné veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve (…)“. Toto pole je definováno tak široce a vágně, že se do něj dá schovat prakticky cokoliv. I kdyby však prostředky nadace byly použity vždy jen na skutečně bohulibé projekty, nelze přehlédnout dva podstatné fakty. Za prvé, o použití peněz nebude rozhodovat církev, ale Dukova privátní nadace. Za druhé, Dukova nadace není nijak vázána církevním, tedy kanonickým právem, které chrání církevní majetek před jeho nehodnými správci.

Pozemky v Bohnicích za 170 milionů korun
Pozemky v Bohnicích mají celkovou výměru 21 648 m2 a Dukově nadaci je darovací smlouvou věnovala v srpnu 2021 Římskokatolická farnost v Bohnicích. Pozemky jsou z velké části volné a stavby tam stojící v době převodu byly jen lehké skladové haly, které je možno snadno zbourat. Pozemky byly v metropolitním plánu uvedeny jako zastavitelné území a toto označení koresponduje i s platným územním plánem. Kverulant po konzultaci s developery odhaduje cenu těchto pozemků na částku nejméně 170 milionů korun.

Jak už bylo uvedeno, je podle církevního práva každý z farářů stojící v čele farnosti podřízen striktní poslušností svému diecéznímu biskupovi. V tomto případě právě Dominiku Dukovi. Velmi zjednodušeně lze shrnout, že Duka daroval pozemky sám sobě. Výmluvně to dokládá podpisová doložka předmětné darovací smlouvy. Za obdarovaného i za zřizovatele dárce jsou tam podepsáni tři naprosto shodní lidé.

I v tomto případě Dukova nadace Arietinum pozemky převedla na developera Central Group. Stalo se tak v prosinci 2021 a nadace Arietinum za to má od Central Groupu dostat byty. Kolik těchto bytů bude, kdy je Dukova nadace dostane ani jaká má být jejich cena, směnná smlouva s developerem opět neuvádí.

Nový pražský arcibiskup a odchod Jurigy a Dolečnové
Novým pražským arcibiskupem jmenoval papež František v květnu 2022 Jana Graubnera, doposavad arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Kverulant chce věřit, že nový primas český je muž ušlechtilých vlastností a za své spolupracovníky si nevybere lidi nízké a špatné. To se snad nakonec stane. Arcibiskupství s Jurigou a s Dolečkovou v polovině září 2022 rozvázalo pracovní poměr.  Kverulant věří, že k jejich odchodu významně přispěl svými odhaleními v této kauze. A 14. července 2022 nahradil Jan Graubner na postu předsedy správní rady privátní nadace Arietinum Dominika Duku.

Prosba o podporu
Závěrem považuje Kverulant za nutné vyjádřit svůj názor na církevní restituce. Vrácení majetku církvím bylo správným a nutným krokem k tomu, aby se naše společnost vyrovnala se čtyřicetiletým komunistickým bezprávím a konečně se vydala na cestu úcty k právu.  Církvím byl navrácen majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Byla to právě římskokatolická církev, které se vrátila drtivá část tohoto majetku. Stát se také zavázal, že církvím postupně vyplatí cca 59 miliard korun jako náhradu za majetek, jenž nemohl být vrácen. Tento majetek však nemá být tunelován nehodnými preláty, ale má sloužit široké, nikoli jen katolické veřejnosti. A právě toho se Kverulant svojí prací na této kauze snaží dosáhnout. 
Zdroj: Kverulant.org

za správnost Jan Urban, člen správní rady Kverulant.org