Foto: Pixabay

Karcinom prsu je nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním u žen v České republice, ročně jím u nás onemocní na 6 000 žen.1 Příčina vzniku tohoto typu nádoru přitom stále není přesně známá. Přispívají k němu především tzv. rizikové faktory. Obzvláště ohroženy jsou ženy nad 45 let a také ženy, u kterých se onemocnění objevuje v rodinné anamnéze. Mezi méně rizikové faktory patří nadváha či menopauza po 50. roce věku ženy.

Ze začátku nemusí být zhoubný nádor bolestivý. Ženy si někdy mohou nahmatat neurčitou bulku v prsu nebo v podpaží. Všimnout si mohou také ztuhnutí prsu, změny tvaru, velikosti či barvy kůže. V tom případě by měly navštívit svého lékaře, který jim poradí a pošle je na tzv. diagnostické vyšetření,“ popisuje nejčastější příznaky MUDr. Halka Bitmanová, vedoucí lékařka RTG pracovišť a vedoucí lékařka mamocentra EUC Kliniky České Budějovice.

Mamografické vyšetření

Při podezření na zhoubný nádor prsou přichází ke slovu mamografie, která v současnosti platí za nejspolehlivější zobrazovací metodu. „Vyšetření může mnoha ženám často doslova zachránit život. V olomouckém mamocentru jsme díky této metodě jen letos zatím odhalili 40 zhoubných nádorů. Jejich počet je každoročně zhruba stejný. K vyšetření se zároveň mohou dostavit i pacientky, které mají žádanku vystavenou na jiná pracoviště, v tomto směru samozřejmě respektujeme jejich možnost volby,“ říká MUDr. Lucie Hallamová, lékařka mamodiagnostického screeningového centra EUC Kliniky Olomouc, a dodává, že z vyšetření rozhodně není třeba mít obavy. Moderní mamografické přístroje jsou velmi šetrné, neinvazivní, a poskytují pacientkám maximální komfort. Při pořizování snímku jsou prsa stlačena dvěma průhlednými deskami a samotné vyšetření trvá zpravidla jen pár minut.

V České republice je již od roku 2002 zaveden preventivní program pro odhalování zhoubného nádoru prsu, kdy se u žen od 45. roku věku provádí jednou za dva roky tzv. screeningová mamografie. „Ačkoliv u žen existuje největší riziko ve věku od 60 do 69 let, raději monitorujeme i mladší pacientky. Zhruba 15 % žen s touto diagnózou je totiž mladších 45 let,“ doplňuje MUDr. Hallamová. Díky pravidelným mamografickým vyšetřením se zvyšuje počet žen, u kterých je nádor zachycen v úplných začátcích, a šance na vyléčení je tak téměř stoprocentní. K úspěšnému odhalení zhoubného nádoru prsu dochází v 85 až 90 % případů.

V loňském roce přišlo do našeho mamocentra na preventivní mamografickou prohlídku 35 tisíc žen. Podařilo se nám odhalit 349 zhoubných nádorů, což je o zhruba 100 nádorů více než za rok 2020, kdy na prevenci dorazilo o 3 tisíce pacientek méně,“ dodává Mgr. Marta Klečková, vedoucí radiologická asistentka mamocentra EUC Kliniky České Budějovice.

Pravidelné samovyšetření

Nedílnou součástí prevence je taktéž samovyšetření, které se týká žen už od 25 let. Vhodné je provádět jej zhruba jednou měsíčně. Samovyšetření pomáhá odhalit přibližně 80 % všech hmatatelných nálezů, u kterých se později potvrdí jejich zhoubnost. Tyto nádory však častokrát bývají již v pokročilém stádiu.3 Zaznamená-li žena podezřelou změnu, měla by proto obratem kontaktovat svého lékaře.

Nejvhodnějším obdobím pro samovyšetření je prvních deset dní od začátku menstruace. V této době je žlázová tkáň měkká a prs lze dobře vyšetřit. Ženy po menopauze by pohmatové vyšetření měly provádět každý měsíc, nejlépe ve stejný den. Pravidelným samovyšetřením získají větší pocit jistoty a budou vědět, jaké nepravidelnosti jsou u nich normální a kterým je potřeba věnovat pozornost. Při nálezu neobvyklé změny či bulky by měla pacientka ihned navštívit svého lékaře.

V případě atypického nálezu pacientka podstoupí řadu dalších vyšetření, kde se jednoznačně potvrdí nebo vyvrátí, zda se jedná o zhoubný nádor. Následně může se svým lékařem probrat další postupy léčby. Přistoupit lze například k chirurgickému odstranění nádoru. V některých případech se lékaři přiklánějí k radioterapii (ozařování) nebo chemoterapii prostřednictvím tzv. cytostatik. Je-li růst nádoru zapříčiněn ženskými hormony, přichází na řadu hormonální terapie. V neposlední řadě lze využít také cílenou biologickou léčbu nasazením látek, které jsou tělu přirozené,“ vysvětluje MUDr. Halka Bitmanová.

Jak na samovyšetření prsu?

Nejprve svá prsa pozorujte v zrcadle. Zaměřte se na viditelné změny, a to ve dvou polohách: nejprve se dlaněmi opřete o boky a v druhé poloze zvedněte ruce a založte si je za hlavu. Následně prsa prohmatejte vleže. Položte jednu paži za hlavu a druhou rukou prso prohmatejte až do oblasti podpažní jamky. Věnujte pozornost ztluštěním kůže, hmatným bulkám, a především všem viditelným změnám. Některým ženám vyhovuje také prohmatávání ve sprše, kdy je kůže mokrá a samovyšetření může být snazší.

Zdroje:

1 https://www.nzip.cz/clanek/1183-rakovina-prsu-co-to-je

2 https://www.nzip.cz/clanek/1187-rakovina-prsu-diagnoza-mamografie-ultrazvuk

3 https://www.nzip.cz/clanek/107-samovysetreni-prsu