Foto: Pixabay

Touto otázkou se samozřejmě zabývali i známí filozofové a matematici. Jedním z nich byl i Blaise Pascal (1623 – 1662), který k tomu přistupuje pragmaticky a oportunisticky a říká – pokud existuje Bůh, pak nás po smrti čeká nebe nebo peklo a pokud není, nestane se vůbec nic. Nabádá tak k víře v Boha, protože kdyby existoval, můžeme se dostat do nebe.

Druhým myslitelem je teolog Anselm z Canterbury (1033 – 1109), který zase vychází z tvrzení, že Bůh je nejdokonalejší bytost. Pokud by ale neexistoval, byla by jako nejdokonalejší bytost označena nějaká jiná, ale taková není. Musí tedy zákonitě podle něj existovat Bůh jako vzor dokonalosti.

K Bohu se lze propočítat matematikou

Nejvěrohodnější a nejpodloženější fakta představil matematik Kurt Gödel (1906–1978). Ten totiž v roce 1987 představil matematickou rovnici, jejíž výsledkem je prý důkaz, že Bůh skutečně existuje. Nyní se pokusíme jeho rovnici vysvětlit: Na počátku rovnice je předpoklad definující pozitivní vlastnost, která by měla symbolizovat Boha.

Na druhé straně rovnice ale musí mít nějaký protiklad, neboli nějakou negativní vlastnost a o tyto dva protiklady opřel svou rovnici. Druhým předpokladem je skutečnost, že Bůh je definovaný pouze pozitivními vlastnostmi a nemá tím pádem žádné negativní. Třetí předpoklad pak toto ještě více rozvádí a ustanovuje, že pokud je výsledek rovnice „x“ pozitivní, dá se tím pádem definovat jako božské.

Čtvrtým předpokladem má být schopnost trvanlivosti těchto pozitivních vlastností – jinými slovy je má navždy. Poslední pátý předpoklad pak uvádí, že pokud má „x“ tolik pozitivních vlastností, tak musí existovat, což je logické. Tímto došel tedy k závěru, že Bůh s největší pravděpodobností existuje.

Foto: Pixabay

I božská rovnice má nedostatky

Z matematického pohledu se nedá této rovnici moc vytknout, ale podle některých kritiků se v této rovnici nachází několik nesrovnalostí. Hlavním problémem, který je často zmiňován je fakt, že lidstvo ani svět není jen čistě pozitivní nebo čistě negativní. Zároveň prý zde není příliš striktně definováno, co to je pozitivní a co to je negativní. I kritici se ale shodují, že pokud má Bůh představovat soubor pozitivních vlastností, tak tato rovnice dokazuje, že jeho existence je skutečně možná.

Zdroj: ScientificAmerican.com (odkaz)