Foto: Freepik

Ojeté pneumatiky jsou palčivým a často diskutovaným tématem. Neuvěřitelné množství v řádech tisíců tun se jich hromadí na skládkách a cest, jak je ekologicky zlikvidovat a třeba i využít, není mnoho. Naštěstí se ale najdou ekologicky smýšlející společnosti, které se pustí i do náročných výzev, a hledají řešení, jak skládky gum zužitkovat. Do tohoto složitého procesu se pustila i společnost Uniprospe.eu, která společně s odborníky z Technické Univerzity v Bratislavě vypracovala složitý projekt, jehož výsledkem je zhodnocení tohoto odpadního materiálu pomocí chemického procesu – pyrolýzy.

Dát život druhotným surovinám

Proces pyrolýzy funguje tak, že se se během tohoto procesu likvidace nepotřebných pneumatik při vysokých teplotách a bez přístupu kyslíku štěpí vazby v organických molekulách a vzniká plyn, uhlík a olej – tedy velmi žádané druhotné suroviny. Pyrolýzní plyn představuje 10 % pyrolytického produktu, uhlík 35–40 % produkce a ropný produkt 50–55 % výroby.

Takto získané suroviny pak Uniprospe.eu poskytuje ke zpracování v cementárnách v České a Slovenské republice, případně je může i dále prodávat, protože je o ně celosvětově velký zájem.

Investice s Uniprospe.eu zhodnotí vaše úspory

Problémem, s kterým se firma Uniprospe však potýká, je to, že technologie, které jsou potřebné pro proces pyrolýzy, jsou finančně náročné. Jejich financování se proto rozhodla řešit prostřednictvím korporátních dluhopisů, kdy získává finanční prostředky nikoliv od bank, ale od soukromých osob, kterým za tuto podporu nabízí vysoké zhodnocení. Investice s Uniprospe.eu se vyplatí malým i velkým investorům, jelikož nominální hodnota jednoho dluhopisu je 30 000 Kč. Dluhopisy Uniprospe pak navíc váží investované peníze po krátkou dobu a zároveň garantují pevnou úrokovou sazbou 9,5 % p.a. se splatností k 31. prosinci 2023.

Podpořte tedy i vy ekologický způsob likvidace odpadu, a ještě na tom vydělejte. Zelená investice s Uniprospe.eu se vám jednoduše vyplatí.