Foto: Freepik

My jsme se proto rozhodli, že se na tuto kontroverzní tématiku podíváme zblízka, představíme všechny neznámé pojmy a v závěru se můžete zúčastnit naší anonymní ankety, zda podporujete spíše tradiční pohled na rodinu, nebo zda jste spíše pro genderovou teorii.

Rozdíl mezi LGBT a genderem

Rozdíl je velice jednoduchý, protože LGBT označuje sexuální orientaci. Jinými slovy to znamená, které pohlaví nás přitahuje. Gender naproti tomu hovoří spíše o naší identitě. Zkráceně řečeno, jak vnímáme sami sebe. Zda jsme pro sebe muž, žena, obojí, nic nebo něco mezi.

Zkratka LGBT a její významy

V první řadě si musíme vysvětlit zkratku LGBTQ+, které se všude objevuje. Jde o zkratku pro: lesby, gaye, bisexuály, transgender a queer. Nutno podotknout, že toto není konečné rozdělení, ale jedná se pouze o sexuální orientace. Problematice genderu se budeme zabývat níže.

  1. L – Lesby: Osoby ženského pohlaví, které se emocionálně, romanticky nebo sexuálně přitahují k jiným osobám ženského pohlaví.

  2. G – Gayové: Muži, kteří se emocionálně, romanticky nebo sexuálně přitahují k jiným mužům.

  3. B – Bisexuálové: Osoby, které se emocionálně, romanticky nebo sexuálně přitahují k oběma pohlavím.

  4. T – Transgenderové: Osoby, jejichž genderová identita se liší od pohlaví, které jim bylo přiřazeno při narození. Například, někdo se může narodit jako biologický chlapec, ale cítí se být ženou a identifikuje se jako transgender žena.

  5. Q – Queer: Tato zkratka slouží jako zastřešující termín pro ty, kteří se necítí být plně zastoupeni v ostatních kategoriích, nebo se cítí být mimo tradiční binární představy o sexuální orientaci a genderové identitě. Queer identita se často pojí s nápady o rozmanitosti, odlišnosti a odporu vůči normativitě.

Foto: Freepik

Historie LGBTQ+ hnutí

Různé sexuální orientace se objevovali již od dob antického Řecka a Říma. Moderní podoba LGBTQ se ale začala objevovat až ve 20. století, kdy se i začaly formovat první organizace a skupiny bojující proti diskriminaci a za rovnoprávnost sexuálních menšin.

První z takových organizací byla Society for Human Rights v roce 1924 ve spojených státech. V následujících letech se pak počet těchto organizací dramaticky rozrostl. Existuje mnoho nejrůznějších teorií o tom, proč mají lidé různou sexuální orientaci. Jedna skupina hovoří, že je to naprosto přirozené a druhá tvrdí, že jde o duševní nemoc (zdroj). Jisté ale je, že stejně jako mají všichni stejná práva v sexuální orientaci, mají stejné právo myslet si, co chtějí.

Foto: Freepik

Teorie genderu

Gender je možná trochu těžší na pochopení. Pohlaví je pro někoho naprosto jednoduchý identifikátor. Někdo rozlišuje biologické pohlaví podle fyziologických rysů těla a pohlavních orgánů a sociálně kulturní pohlaví. To se pak odráží ve vnímání sama sebe, v chování či sebeprezentaci.

Ten nejtradičnější a obecně nejvíce přijímaný pohled na gender hovoří o dvou pohlávích a jde o tzv. binární vnímání. Teorie genderu však hovoří o tom, že pohlaví je celá paleta a že jednotlivé kategorie mohou silně vyčnívat nad tradiční pohled. Existují totiž osoby, jako například non-binární, které se nevidí ani jako muž či žena a používají pro sebe označení: „Oni“.

Dalšími zajímavostmi jsou třeba genderfluid, bigender, agender a mnoho dalších. Tato teorie se pak snaží rozvrátit tradiční pohled na rodinu a identitu. Chce prosadit stejná práva a respekt pro všechna pohlaví, která podle této teorie existují. V souvislosti s genderem vyvstává ale hned několik problémů.

Co kdyby si muž, který se identifikuje jako muž, řekl, že jako plavec není dobrý. Rozhodne se proto identifikovat se jako žena a soupeří na plaveckých závodech v ženském družstvu. Zde pro své biologické dispozice vyhraje. Z určitého pohledu se ale může jednat o nespravedlivý souboj.

ZÁVĚR

Názory na celou komunitu LGBTQ i na gender bývají různé. Mnoho lidí ale zastává názor, že pokud někdo má právo cítit se jako žena v mužském těle, může si druhý myslet, co chce. To však není pravda, protože pokud například čistě hypoteticky nesouhlasíte s touto teorií, mohou to lidé ze skupiny LGBTQ brát jako diskriminaci. 

Nicméně každý má právo na názor, ať už se k tomu naše legislativa staví, jak chce. Některým lidem pak nevadí stejnopohlavní páry a nikomu žádná práva neberou, ale spíše jim vadí, jak hlasitě o tom informují celý svět. Napište nám váš názor do komentářů  nebo se zůčastněnte naší ankety.

Zúčastněte se naší anonymní ankety, zda jste příznivci teorie genderu nebo nikoliv. Výsledky této anketu budou použity jako výchozí materiál pro další článek.

Zdroj: Radiozurnal.cz (odkaz), gaycenter.org (odkaz)

[ays_survey id="2"]