Foto: Freepik

Co je hlavní podstatou dětské psychoterapie?

Psychoterapie koncipovaná pro děti a mládež slouží jako nástroj, s jehož pomocí lze řešit či zmírnit duševní a emoční potíže, ale také a sociální a výchovné problémy, se kterými se současná generace potýká poměrně často.

Podstatou dětské psychoterapie není „jen“ potlačení symptomů, ale spíše snaha o hlubší zkoumání citů a chování. Metody staví na vytvoření bezpečného prostředí, kde dítě může otevřeně a bez obav sdílet své myšlenky, pocity a strachy. Důvěra a blízký vztah mezi terapeutem a klientem hraje významnou roli.

Psychologické poradenství a psychagogika

Kromě „klasické“ dětské psychoterapie existují i další způsoby, jak poskytnout dětem a dospívajícím duševní podporu. Klinické psychologické poradenství je spíše krátkodobým nástrojem, jehož smyslem je řešení konkrétních obtíží a problémů – a v těchto oblastech nabízí rychlou intervenci. Daná forma podpory je ideální v situaci, kdy dítě potřebuje získat rady a strategie, jak se vypořádat s určitým problémem, jež ovšem nevznikl kvůli závažné duševní poruše.

Psychagogika, známá též jako psychologické vedení, se nese v duchu dlouhodobější práce s dítětem či dospívajícím. Tento přístup se soustředí na osobnostní vývoj, růst a adaptaci v rámci normálního životního prostředí. Opěrným bodem je vztah mezi psychologem a klientem – odborník funguje jako pozitivní podpůrná figura a kultivuje zdravý vývoj dítěte.

Foto: Freepik

Proč je dětská psychoterapie důležitá?

Dětství a adolescence jsou období, kdy dochází k formování identity a sebeúcty. Vzniklé emoční a psychologické obtíže mohou mít dlouhodobý dopad na duševní zdraví a vývoj jedince. A právě dětská psychoterapie představuje bezpečný přístav, kde mohou děti a dospívající poznávat původ svých duševních pohnutek a stejně tak se naučit vhodné strategie, díky kterým v budoucnu úspěšně vyřeší konflikty, navážou zdravější vztahy a lépe se vyrovnají se svými emocemi.

Ať už vaše dítě trápí deprese či úzkosti, potýká se s poruchou příjmu potravy, psychosomatickými problémy, závislostmi nebo traumatem, objednejte se na konzultaci na klinice psychoterapie Praha Adicare. Psychoterapeutická péče pod vedením zkušených odborníků je určena dětem a mladistvým od 12 do 18 let. Vhodnou formu léčby se dozvíte po vstupní diagnostice.