Foto: Žádný Špeky, autor: Vendula Erlebachová

Hrad Nístějka, zřícenina stojící na ostrožně nad soutokem řeky Jizery a Farského potoka, je fascinujícím historickým místem, které stojí za návštěvu. Nachází se naproti silnici I/14 a je součástí stejnojmenné přírodní památky. Přístup k němu je možný po žluté turistické značce od Vysokého nad Jizerou. Tato zřícenina je také chráněna jako kulturní památka.

Historie hradu Nístějka je poněkud zahalena tajemstvím, ale předpokládá se, že vznikl v první polovině 14. století. Bohužel neexistují žádné písemné prameny, které by potvrzovaly jeho počátky. Zřejmě ho však postavil Heník z Valdštejna, což dokládá jeho jméno z roku 1369. První písemná zmínka o hradu pochází z tohoto roku. Hrad pravděpodobně sloužil k ochraně zemské cesty v údolí Jizery.

V průběhu historie byl hrad Nístějka v držení různých šlechtických rodů. V roce 1399 jej vlastnil Hynek z Valdštejna, v roce 1406 Jindřich. Avšak již následujícího roku hrad přešel do rukou Jindřicha z Vartenberka, který vlastnil také hrad Valdštejn. V roce 1422 ho pak vlastnili pánové z Jenštejna, nejprve Václav z Jenštejna a po něm Mikuláš z Jenštejna. Roku 1459 Mikuláš zemřel, a další události zůstaly neznámé až do roku 1958, kdy byl proveden výzkum Severočeským muzeem v Liberci.

Foto: Žádný Špeky, autor: Vendula Erlebachová

Během tohoto výzkumu bylo objeveno osm nálezových vrstev, především v oblasti hradního paláce. Palác měl pravděpodobně dvě až tři patra a v těchto vrstvách byly nalezeny kachle s ornamenty a drobné železné předměty, jako hřeby a skoby. Vědecký výzkum naznačil, že hrad pravděpodobně zanikl v druhé polovině 15. století v důsledku požáru, který způsobil zřícení všech podlaží paláce. Tato teorie je podporována i písemnou zmínkou z roku 1519, kde je Nístějka již uváděna jako pustá.

Nedaleko zastávky vláčku Hradsko na žluté turistické cestě můžete navštívit zbytky hradu Nístějka, který byl nejvýše položeným hradem v Pojizeří. Jeho poloha na ostrohu nad řekou Jizerou a Farským potokem byla zvolena tak, aby poskytovala přirozenou ochranu. Hradní věž, která byla zastaralá, naznačuje, že hrad mohl být postaven kolem 13. století, stejně jako hrad Valdštejn, který byl rodovým sídlem Valdštejnů.

Přes různé vlastníky a změny v průběhu let zůstává hrad Nístějka fascinujícím místem, jehož historie byla odhalena až díky modernímu výzkumu. Navíc se kolem něj vážou i pověsti o tajných chodbách, které vedly do různých směrů a dodnes pobuřují fantazii.

Kudy na Nístějku?

Zde se nabízí hned několik variant. Můžete jít pěšky z Vysokého nad Jizerou. Když necháte auto na náměstí a půjdete směrem ke kostelu a za tamní hřbitov, ocitnete se na zničené asfaltové silnici, po které pro její stav už nikdo nejezdí. Po ní se pohodlně dostanete až na Nístějku. Druhou možností je přijet vlakem na zastávku Jablonec nad Jizerou – Hradsko a odtud se vydat doleva po silnici.

Po velice prudké zatáčce se ocitnete na velkém odpočívadle. Zde také můžete případně nechat i své auto. Odtud máte možnost postupovat dále přes most. Na druhém břehu Jizery na vás již dýchne naprostá oáza klidu a pohody. Tato cesta je již vhodná i pro kočárek. Jdete do mírného kopce po silnici obklobené hlubokým a hustým lesem. Po zhruba 500 metrech narazíte na zpětnou odbočku doprava do lesa dobře označenou.

Tou se vydáte. Povede vás neustále rovně a na vrcholku kopce prudce zatáží doleva. Vy však zůstanete v zatáčce, protože tam je Nístějka. Upozorní vás na to i cedule. Zatáčku nechte jakoby za zády a přímo před vámi je konec hradu – zbytky mohutné strážní věže. Naštěstí celý hrad je dobře popsán a osazen přehlednými informačními tabulemi, které popisují, kde zrovna stojíte a jak toto místo kdysi vypadalo.

Postupně se tak budete po úzce pěšince vzdalovat z oné zatáčky až dorazíte na konec hradu. Zde se pak otočíte a můžete po stejné cestě zpět. Jen jsem chtěl upozornit, že s kočárkem se dostanete tak do poloviny hradu. Pak již je to pro kočárek zcela neprůchozí.

Zdroj: Hrady.cz (odkaz)