Foto: Freepik

Každý motorista ví, že musí dodržovat pravidla silničního provozu. Nicméně od ledna příštího roku bude platit novela, která přináší významné změny. Tato novela, již podepsal prezident republiky, má za cíl zjednodušit bodový systém a zavést několik inovativních pravidel. Jednou z těchto změn je možnost řídit vozidlo od 17 let věku za přítomnosti mentorů a možnost získání řidičského průkazu na zkoušku s dvouletou zkušební dobou po prvním získání řidičského oprávnění.

Tato novela bude mít výrazný dopad na miliony řidičů. Přísnější tresty budou udělovány za vážnější přestupky, zatímco menší prohřešky budou mít mírnější následky. Bodový systém bude přepracován s použitím tří úrovní: 6, 4 a 2 body za různě závažné přestupky. To umožní úřadům přizpůsobit pokuty konkrétním přestupcům.

Nově bude také trestáno odmítání dechových zkoušek na místě, což může způsobit pokutu až 75 000 Kč, tříletý zákaz řízení a 6 bodů. Za nesprávné parkování a blokování provozu bude uložena pokuta ve výši 2 500 Kč až 3 500 Kč. Na dálnicích bude dovoleno jezdit rychlostí až 150 km/h za dobrého počasí.

Přestože novela umožňuje řídit bez fyzického řidičského průkazu, stále je povinnost mít ho k dispozici. Nicméně při silniční kontrole bude postačovat předložit občanský průkaz a digitální zelenou kartu.

Noví řidiči budou moci začít řídit vozidla již od 17 let věku pod dohledem mentorů. Po získání řidičského průkazu budou mít zkušební období trvající 2 roky. Pokud v této době spáchají závažný přestupek nebo jim bude odebrán řidičský průkaz, budou muset absolvovat evaluaci jízdy a dopravně psychologickou přednášku.

Zdroj: Denik.cz (odkaz)