Foto: Freepik

Jedním z význačných exorcistů v dějinách byl Gabriel Amorth, který zastával pozici prezidenta Mezinárodní asociace exorcistů. Narodil se 1. května 1925 v Itálii a byl známým knězem a exorcistou, který zasvětil svůj život boji s temnými silami. Amorth byl přesvědčeným věřícím a bral svou roli exorcisty velmi vážně.

Gabriel Amorth býval prezidentem Mezinárodní asociace exorcistů, což je organizace, která sdružuje kněze a duchovní, kteří se věnují exorcismu a boji proti démonickým vlivům. Jako prezident této asociace měl Amorth za úkol organizovat výcvik pro nové exorcisty a poskytovat jim rady a podporu při jejich náročné práci.

Amorth byl znám svou otevřeností ohledně své praxe exorcismu a svými názory na duchovní svět a démonické entity. Tvrdil, že exorcismus je reálnou potřebou v dnešním světě a že stoupající počet posedlých lidí je důkazem síly temných sil. Jeho postoje však byly často kritizovány a kontroverzní.

V roce 2016 zemřel Gabriel Amorth ve věku 91 let, ale jeho dědictví v oblasti exorcismu a jeho víra ve svůj boj s temnými silami žijí dál. Exorcismus zůstává kontroverzní a tajemnou praktikou v rámci křesťanského náboženského kontextu, a jeho praktikanti, jako byl Gabriel Amorth, budou stále věřit, že existuje potřeba a místo pro tuto formu duchovního boje.

Hlavním exorcistou je Čech

Novým nástupcem otce Amortha je velice překvapivě náš krajan. Jde o otce Karla Orlitu. Monsenior Karel Orlita, uznávaný odborník na církevní právo z České republiky, se stal novým prezidentem Mezinárodní asociace exorcistů (AIE), kterou založil otec Gabriele Amorth. Otec Orlita byl zvolen během XIV. mezinárodní konference této asociace, která probíhala od 25. do 30. září v italském Sacrofanu. Na konferenci se sešlo 203 exorcistů z různých částí světa a přibližně 100 dalších lidí, kteří pomáhají exorcistům.

Během této konference představil Monsenior Orlita zprávu o udělování pravomoci provádět exorcismus biskupem v rámci církevní fakulty. Tato zpráva zdůrazňovala některé aspekty spojené s exorcismem, a to jak z hlediska území, na kterém může a musí exorcista vykonávat svou službu, tak z hlediska lidí, kteří potřebují exorcistickou pomoc.

Zdroj: FarodiRoma.it (odkaz), lifee.cz (odkaz)