Foto: Freepik

Sny jsou fascinujícím fenoménem, který nás provází během našeho spánku. Většina snů se odehrává během fáze spánku s rychlým pohybem očí (REM), kdy je naše mozková aktivita podobná té v bdělém stavu, s výjimkou několika důležitých rozdílů. Jedním z těchto rozdílů je, že během REM spánku jsou oblasti mozku odpovědné za přenášení vzpomínek do dlouhodobé paměti deaktivovány. To znamená, že sny, které se odehrávají během REM spánku, mají tendenci rychle mizet z naší paměti, pokud se nepokusíme je zachytit.

Studie provedené na myších v roce 2019 ukázaly, že REM spánek hraje vedlejší roli při konsolidaci paměti. Oblasti krátkodobé paměti jsou aktivní během REM spánku, ale informace zůstávají ve vzpomínkách jen asi 30 sekund. To znamená, že abychom si sen zapamatovali, musíme se probudit právě během REM spánku. Pokud přejdeme do další fáze spánku, sen se ztratí.

REM spánek se opakuje přibližně každých 90 minut, a s prodlužujícím se spaním se prodlužuje. Poslední fáze REM spánku, která nastává na konci osmihodinového nočního spánku, je nejdelší a nejvýznamnější pro snění. Lidé mají tendenci si nejlépe pamatovat sen, který se odehrává těsně před probuzením.

Mnoho faktorů ovlivňuje naši schopnost si sny pamatovat. Ženy si v průměru pamatují více snů než muži, a mladí lidé mají tendenci si pamatovat více snů než starší jedinci. U dětí se paměť snů zvyšuje od náctiletého věku do počátku 20. let, ale postupně klesá u dospělých. Existují také individuální rozdíly – někteří lidé si pamatují téměř všechny své sny, zatímco jiní si sny pamatují jen zřídka.

Foto: Freepik

Osobnostní rysy také hrají roli v tom, zda si budeme pamatovat své sny. Introvertní jedinci mají tendenci si pamatovat více snů, zatímco extroverti si pamatují méně. Kreativita, náchylnost k hypnóze a otevřenost k novým zážitkům také mohou ovlivnit schopnost pamatovat si sny.

Pokud se vám zdá, že si své sny neumíte dobře pamatovat, nezoufejte. Můžete trénovat svůj mozek, abyste si pamatovali více ze svých snů. Radě Leslie Ellis, klinické poradkyně, spočívá v tom, že si po probuzení uděláte chvíli času na to, abyste si co nejvíce vybavili z posledního snu. Tím pomáháte přenést informace z krátkodobé paměti do dlouhodobé paměti. Je také užitečné si sny zapisovat, abyste je mohli později přečíst.

Sny jsou v západní kultuře často považovány za nesmyslné, ale často odrážejí naše skryté emoce a myšlenky, které potlačujeme ve svém bdělém životě. Pokud se začnete víc zajímat o své sny, mohou vám pomoci lépe porozumět sobě samým. Můžete absolvovat kurzy o snění, číst knihy o snění, nebo jednoduše více přemýšlet o svých snech, což může zvýšit schopnost si je pamatovat.

Sny jsou fascinujícím aspektem lidské psychiky, a jejich studium nám může poskytnout hlubší pohled do naší podvědomé mysli. Pokud si přejete si své sny lépe pamatovat, není to nemožné. Stačí jim věnovat pozornost a trénovat svůj mozek. Kdo ví, co všechno se skrývá za záhadnými světy našich nočních snů?

Zdroj: ScientificAmerican.com (odkaz)