Foto: Freepik

Ať už jste věřící či nikoliv, tak faktem zůstává, že Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista. Jako takové jsou pak jedním z neuctívanějších svátků křesťanské víry. To je ale asi tak jediné, na čem se lidé shodují. Oslava vánočních svátků totiž začíná 25. prosince a má trvání až do Tří králů (6. ledna – Slavnost Zjevení Páně).

Příslušníci anglikánské církve či luteránství zase označují tuto dobu jako Dvanáct svátků vánočních a jedná se o období od 25. prosince do 5. ledna. Zajímavostí je, že první křesťané Vánoce vůbec neslavili a dokonce se vysmívali, když jiná náboženství oslavovali narozenin božstev. Jsou o tom písemné zmínky z roku 303 n. l.

Pro křesťany není ani tak důležitý datum 24. prosince, jako 25. prosince, což je Boží hod. Podle tradice se Ježís Kristus narodil večer mezi 24. prosince a 25. prosincem. Jistota je, že se narodil večer, nicméně datum není zcela znám. Teologové určili tento datum podle toho, kdy slavili svátek Zvěstování Panny Marie, což je vlastně početí. Ten je během jarní rovnodennosti. Předpokládali, že Panna Marie měla tradiční průběh a těhotenství trvalo devět měsíců. Datum tak připadl na 25. prosince.

Jeden z prvníh šiřitelů této myšlenky byl svatý Augustin již ve 4. století. Ten měl ještě teorii, že Ježíš Kristus se narodil v nejkratší den, což je podle římského kalendáře právě 25. prosince. Na západě se oslava narození Ježíše Krista ujala až od sedmého století.

Foto: Freepik

Proč slavíme Vánoce 24. prosince?

V našich krajích se za naprostý vrchol Vánoc považuje Štědrý den, který je spojený s velkou hostinou, rozdáváním dárečků a prováděním různých tradic. Podle křesťanských tradic je 24. prosince označován jako vigilie, což je předvečer slavnosti Narození Páně. Tímto zvykem si připomínáme některé významné křesťanské svátky.

V praxi není 24. prosince žádným církevním svátkem, ale den před církevním svátkem. Není ale podstatné, zda je to 24. nebo 25. prosince, protože nejdůležitější je vzpomenout si na Ježíše Krista, svou rodinu, své blízké a na každého, koho máme rádi. Mimo to si naši vzpomínku zaslouží i ti, kteří se nemají tak dobře jako my. Dárky jsou pak zcela zbytečným marketingovým tahem.

Zdroj: Novinky.cz (odkaz)