Foto: Freepik

Postavení transsexuálních osob v církvi

Pokud se jedná o osobu transsexuální, a to i v případě, že podstoupila hormonální terapii či operaci změny pohlaví, může přistoupit ke svátosti křtu. Je zde ale podmínka, že to může být pouze v případě, pokud by tento krok nevyvolal mezi věřícími i veřejností zmatek a pohoršení.

Stejně tak mohou přistoupit ke křtu i děti homosexuálních párů, a to i v případě, že se narodí náhradní matce. Jde to ale za předpokladu, že je zde naděje či touha vychovávat děti v katolické víře. Dokument s těmito odpověďmi podepsal přímo kardinál Victor Manuel Fernandéz.

Podle katechismu je ale zapotřebí při svátosti křtu litovat svých těžkých hříchů. Pokud tak osoba neučiní, neobdrží milost posvěcující, i když určitým způsobem přijámá svátostný charakter. Ohledně svátosti křtu říká papež František, že církev není podle jeho slov „celnice“ a neměla by své dveře před nikým zavírat.

Další z otázek se týká možnosti být kmotrem v případě, že se jedná o transsexuální osobu. Znovu se dá říci, že za určitých podmínek je to církví povoleno. Je zde ale důležité dbát jisté pastorační obezřetnosti, aby tento krok nevzbuzoval nějaké zbytečné pohoršení nebo způsoboval nějaký zmatek ve výchově celého místního církevního společenství.

Foto: Freepik

Následně bylo dikasterium dotázáno, zda může transsexuální osoba být svědkem při svátosti manželství. Zde nejsou specifikovaná žádná pravidla omezující orientaci, takže to přípustné je.

Postavení homosexuálních osob v církvi

Podle Katechismu katolické církve je homosexuální osoba ta, která pociťuje převažující sexuální přitažlivost k osobám stejného pohlaví. Stejně jako v případě transsexuálních osob se nejdříve zaměříme na svátost křtu. Mohou být děti homosexuálních rodičů pokřtěni, a to i když byly adaptováni či počaty jinými metodami?

Zde je odpověď poměrně jasná, protože zde musí podle Kodexu kanonického práva existovat odůvodněná naděje, že dítě bude vychováváno v katolickém náboženství. Následující otázka se zaměří na to, zda může být homosexuální osoba žijící v trvalém svazku s osobou stejného pohlaví být kmotrem.

Z pohledu Dikasteria pro nauku víry je zapotřebí v tomto případě extrémní obezřetnost, a to hlavně z důvodu ochrany svátosti křtu. Tato svátost je totiž naprosto nezbytná pro budoucí spásu a představuje pro katolickou církev jednu z nejdůležitějších svátostí. Naskýtá se prý i možnost, že by se místo homosexuálního kmotra zaručila za předání katolické víry jiná osoba z blízkého kruhu. Pokud chce být homosexuální osoba svědkem při svátosti manželství, není v tom prý žádný problém.

Možná se někteří věřící budou ptát, zda by to takto chtěl i Ježíš Kristus? To nikdo neví, ale je rozhodně potřeba, aby církev stála na pevných základech a stanovila jasné hranice, za které prostě nepůjde, i kdyby některé menšiny měly drahé reklamní kampaně. 

Zdroj: VaticanNews.va (odkaz)