Foto: Freepik

Svatý František měl sen oslavit svátek Narození Páně přímo v městě Betlémě. Bohužel se tam nedostal, ale napadlo ho, že tyto svátky může stejně důstojně oslavit kdekoliv. Dokonce si může zkusit postavit vlastní kopii betlemské jeskyně. Proto v roce 1223 se pokusil pobliž italského městečka Greccia postavit kopii betlemské jeskyně tak, jak to popisuje svatý Lukáš ve svém evangeliu.

O autentickou výpověď, jak probíhala stavba prvního „Betlému“ se postaral jeden z bratří, a to Tomáš z Celana. Podle tohoto kronikáře bylo cílem svatého Františka za všech okolností zachovávat svaté evangelium. Tomáš z Celana vypráví, že poblíž Greccia žil jeden muž dobré pověsti jménem Jan.

Jan byl Františkův přítel i oblíbenec, protože zastával podobné hodnoty a upřednostňoval duchovní hodnoty před materiálními statky. Zhruba čtrnáct dní před Narozením Páně si ho František zavolal a pravil: „Chceš-li, abychom blížící se slavnost vánoc slavili u Greccia, pospěš si a pečlivě obstarej, co ti říkám. Chtěl bych totiž oslavit památku toho Dítěte, které se narodilo v Betlémě, a chtěl bych, pokud možno, svýma očima vidět hořkou nouzi, kterou už jako dítě muselo snášet, jak leželo v jeslích, u nichž stál vůl a osel, i jak leželo na seně.“

Jan neváhal a připravil vše, jak mu František uložil. V den Narození Páně se okolo jeskyně shromáždil početný dav se svícemi, které osvítily celou scénu. Když přišel František, přinesli ještě jesle, seno, vola a osla. František chtěl prostřednictvím této scény obdivovat prostotu, chodbu a pokoru, se kterou přišel Ježíš Kristus. Hned u jesliček je pak odsloužena mše svatá.

Věhlas a sláva jesliček se tak roznesla do krajiny, že za nedlouho se podobné jesličky stavěly nejen po celé Itálie, ale všude. Místo, kde stály jesličky sv. Františka bylo vysvěceno jako chrám a dodnes je možné toto místo navštívit. Dnes zde stojí rozsáhlý chrámový komplex. I když lidé třeba neznají sv. Františka, tak výsledky jeho práce jsou patrny i po 800 letech. Svatý František založil mimo jiné i tři řeholní řády, o kterých si můžeme povědět něco více v dalších článcích.

Zdroj: OFM.cz (odkaz)