Foto: dodáno inzerentem

Možná tušíte, že jsou záušnice jedním z nejstarších typů šperků, na které můžete narazit. Jisté je, že jejich původ sahá tisíce let do minulosti. Tyto drobné a půvabné doplňky zdobily uši žen i mužů napříč historií. A nejen to. Často také odrážely sociální status svého nositele, byly známkou kulturní identity a dokonce se používaly i jako kultovní či mystické předměty – například jako amulety proti zlu.

Na následujících řádcích se proto ponoříme do jejich bohaté a pestrobarevné historie a zkusíme prozkoumat, jak záušnice obstály ve „ve zkoušce času“. Snad zjistíme, co způsobilo, že se staly univerzálním symbolem elegance a stylu.

Záušnice a jejich dávný původ

Historie záušnic je úzce spjata s počátky civilizace. První záznamy o tomto typu šperků pocházejí z období před 5 000 lety a to z Blízkého východu. Konkrétně pak z oblasti Sumeru v Mezopotámii. Jisté je, že obyvatelé sumerské říše nosili záušnice především jako symbol bohatství a moci. A zdobili se jimi bez ohledu na pohlaví. A jak to bylo v jiných částech tehdejšího světa?

Například ve starověkém Egyptě byly záušnice nalezeny dokonce ve hrobkách faraonů. Takový nález je samozřejmě důkazem nebývalého významu těchto šperků v těch nejvyšších vrstvách egyptké společnosti. Jestliže se záušnicemi zdobil dokonce i zbožštělý panovník, tedy člověk, který měl k dispozici veškerý luxus, byla jejich hodnota jistě nesmírná. A to nejen ta skutečná, ale i symbolická.

Starověké Řecko

Jak to bylo se záušnicemi ve starověkém Řecku? A co třeba v takovém Římě? Je samozřejmé, že také zde měly tyto šperky estetický význam. Sloužily zkrátka jako ozdoba. Ale nejen to. Podobně jako ve zmíněném Sumeru plnily také v řecké a římské společnosti často i symbolickou funkci. Soustřeďme se nejprve na Řecko.

Ve starověkém Řecku byly záušnice často zdobeny motivy z řecké mytologie a přírody. Objevovali se na nich bohové, bohyně, zvířata a rozmanité rostliny. Používány byly různé materiály – od bronzu až po zlato. Pro movitější vrstvy společnosti byly tyto šperky často vylepšovány drahými kameny nebo perlami.

Řím pod vlivem východních sousedů

Ve starověkém Římě se záušnice staly populárními zejména během Helénistického období, kdy římská kultura čerpala mnohé vlivy od svých východních sousedů. Nejčastěji právě z Řecka. Římské záušnice často reflektovaly status a bohatství nositelky či nositele, a byly také významným označením rodinné pozice. Stříbro a zlato byly velmi oblíbené materiály.

Pokud jde o design, bylo to podobné jako v Řecku. Motivy byly buď přírodní nebo mytologické. Objevovaly se však i geometrické vzory, a to poměrně často. V římské společnosti se také vyskytovaly velmi jemně vypracované záušnice s použitím techniky filigrán a granulace, což svědčí o pokročilých zlatnických schopnostech tehdejších umělců.

Materiály a design – jak šel čas

Starověk je pro nás zdrojem inspirace. Projevuje se to v módě, v umění i ve výrobě šperků. Obzvláště v římské kultuře byl šperk vnímán jako výraz luxusu a vytříbeného vkusu, a nošení záušnic bylo pečlivě spojeno s módou a veřejným vystupováním. To se samozřejmě projevovalo jak v používaných materiálech, tak v designu těchto ozdob.

V průběhu věků se materiály a design záušnic neustále vyvíjely. K nejpoužívanějším materiálům patřily zejména tyto:

  • Zlato
  • Stříbro
  • Bronz
  • Keramika
  • Sklo

Ať už bylo k výrobě záušnic použito stříbro, bronz nebo nějaký méně tradiční materiál, velice důležitý byl vždy také design. O starověku už víme, že byly běžné přírodní či mytologické motivy a tvary. Design však později ve středověku často reflektoval nejen kulturu typickou pro danou oblast, ale i náboženské a později také společenské normy. A taková renesance, ta s sebou přinesla opětovný zájem o čistou krásu a dekorativní umění, což se odrazilo také v komplikovaných a bohatě zdobených designech těchto šperků.

Šperk určený výhradně ženám?

Záušnice byly kdysi určeny jak mužům, tak ženám. Důkazů na to existuje více než dost. Rozdíly se v tom rozhodně nedělaly. Jak ale asi tušíte, postupem času se tyto ozdoby staly spíše ženskou doménou. V současnosti jde tedy o šperk, kterým se honosí především příslušnice “něžnější poloviny lidstva.” To ale ještě neznamená, že by byl pánům zcela zapovězen.

Jste muž? Chcete si takovou ozdobu pořídit? Nic vám nebrání!

Záušnice a sociální status

Sociální status se v minulosti často rozpoznal podle toho, co měl člověk na sobě. Taková princezna si na sebe jistě nic levného nevezme. Týkalo se to všech druhů šperků, tedy také záušnic, které od pradávna zdobí lidské uši. Zpracování vzácných kovů a kamenů, náročnost designu a vzácnost materiálů – to vše byly indikátory bohatství a prestiže.

V 16. a 17. století se v Evropě záušnice staly znakem šlechtického původu a symbolem bohatství, přičemž komplexnost a hodnota záušnic často odrážela postavení nositele ve společnosti. Například šperky s většími a vzácnějšími drahokamy byly obvykle vyhrazeny pro ty nejvyšší třídy, zatímco jednodušší designy byly běžné i mezi méně vznešenými lidmi.

Revoluce ve výrobě a dostupnosti

Industriální revoluce přinesla masovou výrobu a s ní i větší dostupnost záušnic pro širší vrstvy populace. Přišel technologický pokrok. Vynález nových kovacích technik nebo také zavedení strojní výroby šperků. To umožnilo produkovat záušnice efektivněji a za podstatně nižší ceny. Něco takového pochopitelně vedlo k rozmachu obliby těchto ozdob a to už v průběhu 19. a zejména pak ve 20. století.

Dnes nosíme elegantní záušnice bez ohledu na to, k jaké sociální vrstvě náležíme.

Nebo to vidíte jinak?