Foto: Freepik

Sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelská listiny

Prvním krokem při zakládání s. r. o. je sepsáním společenské smlouvy či zakládací listiny. Společenská smlouva je vyžadována v případě, kdy budou ve firmě zapsáni minimálně dva společníci. V případě, že zakládáte s. r. o. sami, postačí vám zakladatelská listina. Jeden z těchto právních dokumentů, který vyhovuje vašemu typu podnikání, je zapotřebí sepsat u notáře, který založí společnost prostřednictvím notářského zápisu.

Zakladatelská listina i společenská smlouva musí obsahovat několik podstatných náležitostí. Mezi ně patří:

  • Název a sídlo společnosti: Unikátní název vaší společnosti včetně sídla, kde bude společnost registrována.
  • Předmět podnikání: Specifická činnost, které se budete věnovat.
  • Identifikace společníků a jejich způsob jednání: Jména a bydliště, u zakladatelské listiny pouze 1 společník.
  • Výše základního kapitálu a forma jeho splacení: Částka, kterou vkládá vlastník do společnosti, minimálně 1 Kč, nejčastěji 100–200 tisíc Kč.
  • Výše vkladu společníků: Minimálně 1 Kč za každého společníka.
  • Informace o nepeněžitých vkladech: Nemovitosti, movité věci nebo cenné papíry v emisní hodnotě.
  • Informace o jednatelích a členech dozorčí rady: Jména a bydliště.
  • Správce vkladu: Jméno a bydliště. Pověřený správce má za úkol založit firemní bankovní účet, na který bude splacen základní kapitál.

Po sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy a ověření bankovního účtu je dále zapotřebí požádat u notáře nebo rejstříkového soudu o zápis do obchodního rejstříku (OR). Po zápisu firmy do OR je nutné vyřídit živnostenské oprávnění pro firmu, za jehož vyřízení zaplatíte správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Jaké jsou výhody s. r. o.?

Na rozdíl od jiných typů obchodních společností vám postačí na její založení základní kapitál ve výši 1 Kč. Společnost s ručením omezením odpovídá za závazky celým svým majetkem. Samotní společníci jsou odpovědní pouze do výše svých nesplacených vkladů. Všichni společníci však ručí společně a nerozdílně, tedy i nad rámec svého vkladu do výše celkového nesplaceného vkladu všech společníků.


Máte-li jakékoliv otázky, neváhejte se obrátit na AK Olomouc, kteří vám pomohou vyřešit vaši konkrétní situaci.