Foto: Freepik

Dávat finanční rady na TikToku nebo být zkušený finanční poradce v důchodu, který dobře zná chování lidí, jsou naprosto dvě různé věci. Dnešní generaci tak chybí trochu pokory. Nicméně se objevil zajímavý článek na platformě Medium.Seznam.cz, který pojednává o tom, že úcta k seniorům není samozřejmá.

V praxi jde o to, že i senioři by se měli chovat tak, aby si tu úctu zasloužili. Autorka článku uváděla příklad, kdy v poloprázdné tramvaji jedna seniorka donutila maminku s malým hochem vstát a přesednout si jen proto, že seděla na jejím oblíbeném místě. Volných míst v tramvaji ale bylo dost. Při dožadování místa si prý seniorka nevybírala slovíčka a byla až agresivní.

Foto: Freepik

Z toho plyne jasné ponaučení. Nemáme si totiž plést úctu a pomoc. Měli bychom pomoci s nákupem, podržet dveře či pustit do autobusu. Sám je považuji za základ slušného chování. Na druhou stranu není ojedinělé potkat se s agresivními seniory, kteří se s vámi neustále hádají a jsou arogantní.

V takovém případě je to pro mne jasné. I v této situaci zachovám slušné chování a podržím dveře. Otázkou tak zůstává, zda je vhodné projevovat seniorovi úctu i v případě, že se chová nevybíravě? Z toho plyne ale i druhá otázka, jak se chováme my? Jestliže jsme protivní či naštvaní, nemůžeme čekat, že se okolí na nás bude smát.

Jestliže se k lidem chováte agresivně či naštvaně, tak to bude okolí jen opětovat. Zde pak nezáleží na věku a už vůbec to nesouvisí s vynucováním úcty. Za sebe mohu prohlásit, že úctou obdaruji toho, kdo si to zaslouží. Autorka článku pak doslova uvedla: „Automatická úcta ke stáří nedává logiku. Pomoc by měla být vždy samozřejmá, automatická, ale úcta nikoliv. Úctu si člověk musí zasloužit, ať mu je 20, nebo 80. Sama nikdy nepřijde. Pravda, takový senior má sice o mnoho více životních zkušenostní než my, ale to není důvod tolerovat jeho nepřístojné chování.“

Na závěr chci jen zopakovat, že úcta je důležitá, ale nesmí se míchat úcta a pomoc. Pomoci starším je povinnost. Vážit si jejich moudrosti a rad je důležité. Ale úcta je něco, čím můžete druhého obdarovat za to, jak se chová nebo co pro vás udělal. Nejde tak o samozřejmost.

Zdroj: Medium.Seznam.cz (odkaz)