Foto: Freepik

Jde totiž o počeštělé výrazy převzaté z angličtiny. Když jsem stál na zastávce MHD, tak jsem měl pocit, že snad mluví mládež dneska japonsky. Těžko jim rozumět. Proto jsem se rozhodl připravit slovník slov, které dnešní mládež používá, abyste byly alespoň trochu v obraze, co vaši děti vlastně říkají.

Český jazyk je bohatý a pestře se vyvíjí. Skrze čas a generace vznikají různé formy jazyka, které odrážejí kulturní, společenské a technologické změny. Jednou z výrazných proměn, kterou můžeme pozorovat v dnešní době, je specifický způsob vyjadřování mladé generace. Komunikace s mládeží může být výzvou, neboť mnohdy používají vlastní slang, zkratky a novotvary, které pro starší generaci nemusí být zcela srozumitelné.

Tradiční čeština

Tradiční formy češtiny jsou založeny na pravidlech a normách, které byly standardizovány a pečlivě sledovány. Tento způsob vyjadřování se většinou vyučuje ve školách a používá se v oficiálních dokumentech, literatuře a seriózních situacích. Avšak, v průběhu času, zejména s nástupem moderních médií a technologie, začaly se objevovat nové formy jazyka.

Slang a nová slova

Mladá generace si vytváří svůj vlastní jazyk, který se často opírá o slang, zkratky a novotvary. Zahrnuje slova a fráze, které nemusí být obsaženy v klasických slovnících, ale jsou běžně používané v každodenní mluvě. Příkladem může být slovo “fér” místo “spravedlivý” nebo zkratky jako “lol” (smích na internetu) nebo “omg” (oh my God – ó můj Bože).

Technologický jazyk

S rozvojem internetu a sociálních médií vstoupil do českého jazyka nový slovník spojený s digitální érou. Lidé komunikují prostřednictvím emojis, meme, hashtagů a vytvářejí nová slova, která reflektují online kulturu. Mládež běžně používá výrazy jako “vlog”, “selfie” nebo “streamovat”.

Foto: Freepik

Problém dorozumění

S těmito různými druhy českého jazyka může vzniknout problém dorozumění, zejména mezi generacemi. Starší lidé mohou mít potíže porozumět novým slovům a zkratkám, což může vést k nedorozuměním a komunikačním překážkám. Naopak, mladá generace se může cítit nepochopená, pokud je kritizována za používání svého specifického jazyka.

Nemusí jít vždy o negativní jev. Různé formy jazyka mohou obohatit komunikaci a přinést nové nuance a výzvy. Starší generace může objevovat nové výrazy a porozumět moderní kultuře, zatímco mladá generace se může učit od starších a naučit se používat jazyk vhodně v různých kontextech. Níže proto uvádím slovník převzatý z organizace „Česká rada dětí a mládeže“:

 • jízda mastnou tyčí = označení pro jízdu MHD
 • nejvíc málo vyndaný = zábavný
 • absolutní herbicid = nepříjemný zážitek
 • hustopeklo = silný zážitek
 • vykusovat se = líbat se
 • stalkovat = bedlivě někoho sledovat na sociálních sítích
 • vyghostovat = ukončit vztah tak, že s partnerem/partnerkou přestanete komunikovat na sociálních sítích
 • scrollovat = projíždět nové příspěvky na sociálních sítích
 • fungl jedlý = cosi nechutného
 • čekni mi pls = zkontroluj mi, prosím
 • megální pruda = hrozná otrava
 • hustá kalbička = dobrá párty, akce
 • čelenž = pokusit se dosáhnout nemožného a ještě se u toho motivovaně usmívat
 • borec, boreček = označení pro kluka, co je fakt frajer
 • borka = odvozeno od borec, genderová rovnost je v kurzu
 • sekec, mazec, rychta = dramatická událost
 • kólnu ti = zavolám ti
 • cute = roztomilý
 • písnout = psát zprávu
 • foun = telefon
 • fresh = drzý, rozjařený
 • gamesy = počítačové hry
 • komp = počítač
 • super, hyper, giga, mega nebo extra = označení pro něco velkého
 • prankovat = vystřelit si z někoho
 • workovat = pracovat

Zde bych pak ještě uvedl oblíbené zkratky, které jste možná od svých dětí či vnoučat slyšeli:

 • OMG = ach, můj Bože
 • IDC = je mi to jedno
 • NVM = to nevadí nebo nevím
 • BRB = hned jsem zpátky
 • GM = dobré ráno
 • WTF = o co tady jde nebo co to má znamenat
 • LOL = používá se v případě, že vás něco pobaví
 • ASAP = znamená to, že to máte udělat co nejdřív
 • BTW = mimochodem
 • PPL = lidé

Závěr článku o slovníku puberťáků nás zavedl do fascinujícího světa proměn českého jazyka a jeho různých podob. V dnešní době, kdy komunikace prochází rychlým vývojem díky moderním médiím a technologii, jsou mladí lidé představiteli nového jazykového trendu. Jejich slang, zkratky a novotvary tvoří specifický kód, který může být pro starší generaci výzvou k porozumění.

Různé formy jazyka, od tradiční spisovné češtiny přes slang a nová slova až po technologický jazyk spojený s digitální érou, nabízejí bohatství výrazových prostředků. Nicméně může docházet k problémům dorozumění mezi generacemi. Starší lidé se mohou potýkat s nepochopením nových výrazů a zkratkového jazyka, zatímco mladá generace může pociťovat nedostatek porozumění a kritiku za svůj specifický způsob komunikace.

Zdroj: CRDM.cz (odkaz)