Foto: Freepik

Penny: Stálice mezi pochybnými praktikami

Penny není nováčkem v obdržení pokut za nepoctivé praktiky. Už v roce 2018 mu ČOI uložila pokuty ve výši 4,6 milionu korun, což tehdy z něj učinilo největšího porušitele pravidel. Od té doby se situace nezměnila a od roku 2021 se staly dominantním důvodem pro pokuty nesrovnalosti mezi uvedenou cenou na regálu a cenou na pokladně.

Nejvyšší pokuty, které Penny obdržel, byly 3 miliony a 2 miliony korun. Tyto pokuty nabyly právní moci v roce 2023 a byly uděleny za opakované případy, kdy zákazníkům byly účtovány vyšší ceny než byly deklarovány. Kverulant upozorňuje na “systémové nedostatky” v provozovnách tohoto řetězce, které ČOI identifikovala.

Kaufland: Opakovaný přestupce

Dalším často pokutovaným řetězcem byl Kaufland, který dostal pokuty celkově ve výši 3,8 milionů korun. Nejvyšší pokuta činila 1,6 milionu korun za předražené produkty, a to i přes odvolání ze strany řetězce.

Tesco a Lidl: Nevyhnutelné kontroly

I řetězce Tesco a Lidl neunikly kontrole ČOI. Tesco obdrželo pokutu ve výši 750 tisíc korun za nepřesnosti v účtování a nedostatky ve značení některých výrobků. Lidl byl pokutován částkou 600 tisíc korun za nesrovnalosti v účtování a nepravdivé informace o výrobcích.

Závěr

Pokuty udělené ČOI nejsou vždy dostatečně odstrašující, což umožňuje obchodním řetězcům pokračovat v pochybných praktikách. Kverulant apeluje na ČOI, aby ukládala pokuty na horní hranici stanovené zákonem, a tak přiměla řetězce k dodržování pravidel a férovému jednání se zákazníky.

Zdroj: tisková zpráva Kverulant.org