Foto: Žádný Špeky, autor: Lukáš Erlebach

Tyto dvě cesty jsou sice ve stejných skalách, ale krajina je tam zcela odlišná. Zatímco na cestě z Rotštejna se jde po skalních útvarech a přes vytesaná schodiště, tak od Klokočských průchodů se jde po červené turistické stezce po rovině. Najednou zde nejsou pohozené balvany, ale malebná zákoutí plná borůvčí. Jdete po okraji skalních stěn a naskýtají se vám nové a unikátní pohledy.

Dalším rozdílem těchto dvou cest je fakt, že ta první varianta je neustálé stoupání a klesání po velice prudkých svazích. Zde je to opravdu rovina, takže je to vhodné i pro maminky s kočárky. Přes cestu nejsou navíc ani žádné velké kořeny.

Klokočské skály

Klokočské skály, nacházející se jižně od Malé Skály, jsou přírodní rezervací sestávající se z Betlémských skal s jejich sloními hřbety a Klokočských skal s jeskyní Postojna a Klokočskými průchody. Tyto skalní útvary jsou tvořeny prvohorními pískovci dosahujícími mocnosti až 60 metrů a obsahují mnoho jeskynních dutin.

Plošina nad Klokočím je zakončena strmým skalním útesem a tvoří asi 1600 metrů dlouhou téměř souvislou stěnu s izolovanými skalními věžemi zvanými sloní hřbety a rozsedlinami, známými jako Klokočské průchody. Betlémské skály leží na okraji plošiny mezi řekou Jizerou a Klokočským potokem a nabízejí zajímavé útvary, jako je Trojnožka a Zdenčina skála, poskytující výhledy do okolí.

Klokočské průchody

Klokočské průchody jsou strmé trhliny mezi skalními bloky nad obcí Klokočí, které umožňují průchod skalním masivem do Klokočského skalního města. Jestliže se vydáte z Klokočí do Klokočských skal, budete muset vystoupat na vrchol skalního masivu přes Klokošské průchody.

Tyto průchody jsou hluboké trhliny se schody, které vznikly puknutím a erozí pískovcového bloku. Navzdory jejich novému vzhledu byla tato cesta v minulosti využívána jako obchodní trasa. Červená turistická značka z Klokočí do Záholic a naučná stezka Klokočské skály také procházejí Klokočskými průchody.

Zdroj: KudyzNudy.cz (odkaz)