Foto: Freepik

Nadváha a obezita mezi dětmi jsou v dnešní době alarmujícím problémem. Více než čtvrtina dětí se potýká s nadměrnou váhou, a tento trend se neustále zhoršuje. Rodiče často přehlížejí závažnost tohoto problému a považují obezitu za pouhý estetický nedostatek. Pravdou je, že obezita u dětí může vést k vážným zdravotním komplikacím, které mají dlouhodobé následky (zdroj).

Možná jste si také všimli, že od 90. let se počet obézních dětí znásobil. Ve skutečnosti je čtyřnásobně větší než nyní. Navíc se obezita dotýká stále mladších ročníků. Během posledních několika let, zejména v důsledku covidové pandemie, se situace ještě zhoršila. Děti byly omezeny v pohybové aktivitě a jejich stravovací návyky se výrazně zhoršily, což přispělo k rapidnímu nárůstu dětské obezity (zdroj).

Foto: Freepik

Podcenění problému a jeho důsledky

Jedním z největších problémů je nedostatek povědomí mezi rodiči a společností o závažnosti dětské obezity. Mnozí ji považují za nevýznamný problém, který dítě „přeroste“. Tento přístup však často vede k tomu, že z obézních dětí se stávají obézní dospělí. Obezita u dětí může vést k metabolickému syndromu, což je vážný stav, který ohrožuje jejich zdraví i život (zdroj).

Genetika versus životní styl

Často se setkáváme s názorem, že obezita je dědičná. Podle odborníků však pouze tři procenta dětí trpí obezitou kvůli genetickým predispozicím nebo nemoci. I když genetické faktory mohou hrát určitou roli, klíčové je dodržování zdravého životního stylu. Rodiče by měli dbát na to, aby jejich děti měly zdravé stravovací návyky a dostatek pohybu. Pokud dítě již trpí nadváhou, je nutné začít se změnami co nejdříve (zdroj).

Co mohou rodiče udělat

Pokud si rodiče všimnou, že jejich dítě má nadváhu, je důležité okamžitě jednat. Změna stravovacích návyků celé rodiny je zásadní, protože dítě samo nemá schopnost a vůli ke změně. Nutriční terapeutka Marika Králíková doporučuje zaměřit se na kvalitu jídla spíše než na jeho množství. Příprava zdravějších jídel pro celou rodinu nemusí být časově náročná, stačí trochu plánování a přípravy (zdroj).

Správná strava a pohyb

Dětem by nemělo být odpíráno jídlo nebo jim být nařizovány striktní diety. Potřebují dostatek živin pro svůj vývoj, a proto je důležité jim poskytovat vyváženou stravu. Králíková doporučuje postupně nahrazovat méně vhodné potraviny zdravějšími alternativami. Například smažené hranolky lze nahradit pečenými, sladké nápoje lze postupně nahrazovat vodou, a sladké svačiny lze vyměnit za zdravější varianty (zdroj).

Postupné změny a trpělivost

Změny by měly být postupné a dítě by mělo být do procesu zapojeno. Rodiče by měli dítě povzbuzovat a oceňovat i malé krůčky směrem ke zdravějšímu životnímu stylu. Je důležité nevyvíjet na dítě přílišný tlak a nezpůsobovat mu stres z náhlých změn. Proces hubnutí by měl být vnímán jako dlouhodobý a trvalý, nikoliv jako rychlá oprava (zdroj).

Pokud mají rodiče pocit, že sami nezvládnou zavést potřebné změny, mohou vyhledat pomoc odborníka. Nutriční terapeuti a lektoři zdravého životního stylu mohou poskytnout cenné rady a podporu na cestě k lepšímu zdraví dítěte.

Dětská obezita je vážný problém, který vyžaduje aktivní přístup rodičů a celkové změny v rodinném životním stylu. Zodpovědnost za zdraví dětí leží z velké části na rodičích, kteří mohou svým dětem pomoci nastavit správné stravovací návyky a podporovat je v aktivním životním stylu (zdroj).