Foto: Freepik

1. Uznání problému

Uznání problému je prvním a jedním z nejdůležitějších kroků na cestě k překonání závislosti na alkoholu. Bez tohoto klíčového kroku je těžké začít efektivně pracovat na změně. Tato fáze zahrnuje několik důležitých aspektů, které je třeba zvážit a projít.

Sebereflexe a sebehodnocení

Sebereflexe je proces, během kterého se zamýšlíte nad svým chováním a jeho důsledky. Je důležité být k sobě upřímný a objektivní.

 • Zhodnocení množství a frekvence pití: Zaznamenávejte, kolik alkoholu konzumujete a jak často pijete. To vám pomůže získat jasný obraz o vašich návycích.
 • Důsledky pití: Zamyslete se nad tím, jak alkohol ovlivňuje váš život. Jaké jsou zdravotní, sociální a profesní důsledky vašeho pití? Máte problémy v práci, konflikty s rodinou nebo přáteli, nebo zdravotní potíže související s alkoholem?

Přiznání problému

Přiznání problému je zásadní pro další kroky na cestě k uzdravení. Tento krok může být obtížný, protože zahrnuje přiznání si, že máte závislost, což může být spojeno s pocity studu nebo selhání.

 • Otevřený rozhovor: Mluvte otevřeně o svém problému s blízkými lidmi, kterým důvěřujete. Sdílení vašich obav a pocitů může být úlevné a může vést k získání podpory.
 • Vyhledání odborné pomoci: Přiznejte se k problému odborníkovi, jako je lékař nebo terapeut. Tito profesionálové mají zkušenosti s léčbou závislostí a mohou vám poskytnout potřebnou podporu a vedení.

Sebehodnocení a screeningové nástroje

Existují různé screeningové nástroje a dotazníky, které vám mohou pomoci objektivně zhodnotit úroveň vaší závislosti na alkoholu. Tyto nástroje mohou být prvním krokem k rozpoznání problému.

 • AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test): Tento test vyvinutý Světovou zdravotnickou organizací (WHO) je běžně používán k identifikaci problémů spojených s alkoholem. Skládá se z 10 otázek zaměřených na množství a frekvenci pití, závislostní symptomy a důsledky pití.
 • CAGE dotazník: Jednoduchý čtyřotázkový dotazník, který se ptá na potřebu snižovat pití (Cut down), na pocit podráždění kvůli kritice pití (Annoyed), pocit viny (Guilty) a potřebu ranního drinku (Eye-opener). Tento nástroj je snadno použitelný a rychlý.

Přijetí a motivace

Přijetí problému a motivace k jeho řešení jsou klíčové prvky úspěšné léčby závislosti. Motivace může vycházet z různých zdrojů, jako je touha po zlepšení zdraví, obnovení vztahů nebo zlepšení celkové kvality života.

 • Osobní motivace: Zamyslete se nad tím, proč chcete přestat pít. Jaké jsou vaše osobní důvody? Může to být zlepšení zdraví, snížení rizika nemocí, zlepšení vztahů s rodinou a přáteli nebo lepší pracovní výkon.
 • Stanovení cílů: Stanovte si jasné a konkrétní cíle, které chcete dosáhnout. Krátkodobé cíle mohou zahrnovat omezení pití, zatímco dlouhodobé cíle mohou zahrnovat úplnou abstinenci a zlepšení celkového životního stylu.

Překonání strachu a studu

Strach a stud jsou běžné překážky, které mohou bránit uznání problému. Je důležité si uvědomit, že závislost na alkoholu je nemoc, kterou lze léčit, a že přiznání problému je prvním krokem k uzdravení.

 • Pochopení závislosti: Uvědomte si, že závislost je nemocí, která ovlivňuje mozek a chování. Není to selhání charakteru nebo morální slabost.
 • Vyhledání podpory: Najděte si podporu u lidí, kteří rozumí vašemu problému a kteří vás nebudou soudit. To mohou být rodinní příslušníci, přátelé, terapeut nebo podpůrné skupiny.

Foto: Freepik

2. Vyhledání odborné pomoci

Profesní pomoc může být klíčová pro úspěšné překonání závislosti. Existuje mnoho zdrojů a odborníků, kteří vám mohou pomoci.

 • Lékaři a terapeuti: Navštivte lékaře nebo terapeuta specializujícího se na závislosti. Mohou vám nabídnout léčbu a podporu na základě vašich individuálních potřeb.
 • Rehabilitační centra: Zvažte přijetí do rehabilitačního centra, kde budete mít přístup k odborné péči a strukturovanému programu na odvykání.
 • Podpůrné skupiny: Připojte se k podpůrným skupinám, jako je Anonymní alkoholici (AA), kde můžete sdílet své zkušenosti a získat podporu od lidí, kteří čelí stejným výzvám.

3. Nastavení konkrétních cílů

Stanovení jasných a dosažitelných cílů vám může pomoci udržet se na správné cestě.

 • Krátkodobé cíle: Zaměřte se na malé kroky, jako je snížení množství vypitého alkoholu každý týden.
 • Dlouhodobé cíle: Mějte na paměti své dlouhodobé cíle, jako je úplná abstinence a zlepšení celkového zdraví a vztahů.

4. Identifikace spouštěčů

Identifikace spouštěčů, které vás vedou k pití, je klíčová pro prevenci relapsů a úspěšné zvládnutí závislosti na alkoholu. Spouštěče mohou být různé a často jsou spojeny s konkrétními situacemi, lidmi nebo emocemi. Rozpoznání těchto spouštěčů vám umožní vyvinout strategie, jak se s nimi vypořádat a minimalizovat riziko návratu k alkoholu.

Prvním krokem k identifikaci spouštěčů je vedení deníku. V deníku si zaznamenávejte situace, ve kterých máte chuť pít, a okolnosti, které tomu předcházely. Zaznamenávejte nejen konkrétní události, ale také své myšlenky, pocity a fyzické stavy. Tento proces vám pomůže odhalit vzory a souvislosti, které jste si možná dříve neuvědomovali. Například si můžete všimnout, že máte silnou chuť na alkohol po stresujícím dni v práci nebo po hádce s partnerem.

Spouštěče mohou být různého druhu: emocionální, sociální a environmentální. Emocionální spouštěče zahrnují stres, úzkost, smutek, osamělost nebo nudu. Sociální spouštěče se týkají interakcí s lidmi, kteří pijí, nebo situací, kde je alkohol běžnou součástí, jako jsou večírky nebo oslavy. Environmentální spouštěče mohou zahrnovat místa nebo časy, které máte spojené s pitím, například konkrétní bar nebo páteční večery. Identifikace těchto spouštěčů vám umožní vyhýbat se jim nebo se na ně připravit.

Nalezení náhradních aktivit je důležitou součástí zvládání spouštěčů. Když identifikujete situace, které vedou k touze po alkoholu, je důležité mít připravené zdravé alternativy, které vám pomohou zvládnout tyto momenty. Můžete si například naplánovat fyzickou aktivitu, jako je běh nebo jóga, když cítíte stres. Místo návštěvy baru můžete navrhnout setkání s přáteli v kavárně nebo na procházce. Důležité je najít aktivity, které vás baví a které vám pomohou uvolnit se a relaxovat bez potřeby alkoholu.

Budování podpůrného systému je také klíčové pro zvládání spouštěčů. Sdílení svých zkušeností a pocitů s důvěryhodnými přáteli nebo rodinnými příslušníky může poskytnout emocionální podporu a pomoci vám zůstat motivovaní. Podpůrné skupiny, jako jsou Anonymní alkoholici (AA), nabízejí bezpečné prostředí, kde můžete mluvit o svých výzvách a úspěších a získat rady a povzbuzení od lidí, kteří čelí podobným problémům. Mít někoho, na koho se můžete obrátit v krizových chvílích, může být rozhodujícím faktorem pro úspěšné zvládnutí závislosti.

 • Deník: Vedení deníku vám může pomoci identifikovat spouštěče a vzory vašeho pití.
 • Náhradní aktivity: Najděte zdravé aktivity, které můžete dělat místo pití, jako je cvičení, koníčky nebo sociální aktivity bez alkoholu.

5. Změna životního stylu

Změna životního stylu je klíčovým krokem k překonání závislosti na alkoholu. Zdravý a vyvážený životní styl může nejen podpořit vaše fyzické a duševní zdraví, ale také vám pomůže lépe zvládat pokušení a stresové situace, které by mohly vést k relapsu. Jedním z nejdůležitějších aspektů je zavedení pravidelné fyzické aktivity do vašeho denního režimu. Cvičení uvolňuje endorfiny, které zlepšují náladu a snižují stres, což může být velmi užitečné při zvládání abstinenčních příznaků a snížení touhy po alkoholu.

Další důležitou součástí změny životního stylu je zdravá strava. Vyvážená strava bohatá na vitamíny, minerály a antioxidanty podporuje celkové zdraví a pomáhá obnovit tělo po škodách způsobených nadměrným pitím. Zaměřte se na konzumaci čerstvého ovoce, zeleniny, celozrnných potravin a bílkovin z různých zdrojů, jako jsou ryby, luštěniny a ořechy. Pití dostatečného množství vody také hraje klíčovou roli v detoxikaci těla a udržení optimální hydratace, což může pomoci snížit chutě na alkohol.

Spánek je další kritický prvek zdravého životního stylu, který nesmíte přehlížet. Kvalitní spánek je zásadní pro regeneraci těla a mysli, a jeho nedostatek může zvýšit hladinu stresu a únavy, což může vést k vyššímu riziku relapsu. Snažte se dodržovat pravidelný spánkový režim, vytvořte si pohodlné a klidné prostředí pro spánek a vyvarujte se stimulantů, jako je kofein a elektronická zařízení, před spaním.

Foto: Freepik

Kromě fyzického zdraví je důležité se věnovat i psychickému a emocionálnímu zdraví. Najděte si nové koníčky a aktivity, které vás baví a které vám pomohou relaxovat a zapomenout na touhu po alkoholu. Může se jednat o kreativní činnosti, jako je malování nebo hudba, nebo o společenské aktivity, jako je dobrovolnictví nebo účast na místních klubech a komunitních akcích. Vytvoření a udržování zdravých návyků a aktivit vám může poskytnout pozitivní zaměření a smysl, což je nezbytné pro úspěšné zvládnutí závislosti na alkoholu.

 • Zdravá strava: Zdravá a vyvážená strava může zlepšit vaše fyzické a psychické zdraví.
 • Fyzická aktivita: Pravidelné cvičení může snížit stres a zlepšit vaši náladu.
 • Spánek: Zajistěte si dostatek kvalitního spánku, který je klíčový pro regeneraci a celkové zdraví.

6. Budování podpůrného systému

Podpora od rodiny, přátel a podpůrných skupin může být klíčová pro úspěch.

 • Rodina a přátelé: Otevřeně komunikujte se svými blízkými o svých cílech a potřebách.
 • Podpůrné skupiny: Pravidelně navštěvujte podpůrné skupiny, kde můžete sdílet své zkušenosti a získat podporu.

7. Řešení stresu a emocí

Mnoho lidí pije, aby se vyrovnali se stresem nebo emocemi. Naučte se zdravé způsoby, jak zvládat stres a emoce.

 • Meditace a relaxace: Praktikujte techniky, jako je meditace, hluboké dýchání nebo jóga.
 • Terapeutické techniky: Naučte se techniky, které vám pomohou zvládat stres a emoce, jako je kognitivně-behaviorální terapie (CBT).

8. Prevence relapsu

Prevence relapsu je zásadní součástí úspěšného boje proti závislosti na alkoholu. I když jste dosáhli stavu abstinence, riziko relapsu je stále přítomné, a proto je důležité mít plán a strategie, jak tomuto riziku předcházet.

1. Plán pro relaps

Mít připravený plán pro případ, že budete cítit pokušení pít, může být klíčové. Tento plán by měl zahrnovat:

 • Identifikace spouštěčů: Buďte si vědomi situací, lidí a emocí, které mohou vést k pokušení. Udržujte deník, ve kterém si budete zaznamenávat své pocity a situace, které vedly k chutím na alkohol.
 • Alternativní aktivity: Mějte seznam aktivit, které můžete dělat místo pití, jako je cvičení, čtení, nebo setkání s přáteli, kteří podporují vaši abstinenci.
 • Náhradní plány: Pokud se ocitnete v situaci, kdy je alkohol dostupný nebo jste pod tlakem, mějte připravený plán, jak situaci zvládnout, například odejít nebo zavolat podpůrnému příteli.

2. Udržování podpory

Pravidelný kontakt s podpůrným systémem je klíčový:

 • Terapeutická podpora: Pokračujte v návštěvách terapeuta, který vám může pomoci řešit problémy a poskytovat strategie pro zvládání stresu.
 • Podpůrné skupiny: Aktivní účast v podpůrných skupinách, jako jsou Anonymní alkoholici, poskytuje nejen podporu, ale i odpovědnost a pocit sounáležitosti.

3. Péče o sebe

Pravidelná péče o své fyzické a duševní zdraví může pomoci předcházet relapsu:

 • Zdravý životní styl: Udržování zdravé stravy, pravidelného cvičení a dostatečného spánku může posílit vaši odolnost vůči stresu.
 • Techniky zvládání stresu: Praktikování relaxačních technik, jako je meditace, jóga nebo hluboké dýchání, vám může pomoci zvládat stres a snižovat pokušení pít.

4. Sebevědomí a pozitivní myšlení

Budování sebevědomí a pozitivního myšlení může posílit vaši odolnost vůči relapsu:

 • Sebevědomí: Pracujte na zvyšování svého sebevědomí prostřednictvím úspěchů, ať už malých nebo velkých. Oslavujte své pokroky a úspěchy na cestě k uzdravení.
 • Pozitivní myšlení: Zaměřte se na pozitivní myšlení a změňte negativní myšlenky na pozitivní. Uvědomte si, že každý den bez alkoholu je krokem vpřed k lepšímu životu.

Prevence relapsu vyžaduje neustálou práci a uvědomění. S odhodláním a správnými nástroji můžete úspěšně udržet svou abstinenci a pokračovat v budování zdravého a šťastného života.

Prevence relapsu je klíčová pro dlouhodobý úspěch.

 • Plán pro relaps: Mějte připravený plán, co dělat, pokud budete cítit pokušení pít.
 • Podpora: Udržujte pravidelný kontakt se svým terapeutem nebo podpůrnou skupinou.

Závěr

Překonání závislosti na alkoholu je náročný, ale dosažitelný cíl. Klíčem k úspěchu je uznání problému, vyhledání odborné pomoci, stanovení konkrétních cílů, identifikace spouštěčů, změna životního stylu, budování podpůrného systému, zvládání stresu a emocí a prevence relapsu. S odhodláním a správnou podporou můžete dosáhnout trvalé abstinence a obnovit svůj život.

Zdroj: AA.org (odkaz), niaaa.nih.gov (odkaz), mayoclinic.org (odkaz)