Foto: Freepik

Komercializace svátků a sociální tlak na dokonalé Vánoce často vedou k nadměrnému utrácení a pocitu nucení vyhovět očekáváním. Důležité je si uvědomit, že Vánoce nejsou o materiálních dárcích, ale o sdílení lásky a radosti s těmi, které máme rádi. To je ale samozřejmě jen teorie, protože v praxi si Vánoce jen těžko užijete, když žijete v prostředí, kde jste k nakupování dárků nuceni.

Proč se vánoce slaví

Vánoce jsou jedním z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších svátků na světě. Slaví se po celém světě a mají hluboké historické a náboženské kořeny. Původně měly svůj původ v křesťanské tradici, kde jsou oslavou narození Ježíše Krista, ale během staletí se staly záležitostí mnoha kultur a vyznání.

Začátky slavení Vánoc lze vysledovat až do starověkých svátků a rituálů, které oslavovaly zimní slunovrat. Při této příležitosti lidé slavili delší dny, kdy slunce opět začalo vítězit nad tmou a přinášelo naději na obnovení života a hojnosti. S příchodem křesťanství byly pohanské zvyky a svátky často přizpůsobovány nové náboženské víře.

Katolická církev se rozhodla slavit narození Ježíše Krista a vybrala 25. prosince jako datum oslav. Je důležité poznamenat, že v Bibli není přesné datum narození Ježíše uvedeno, ale zvolení tohoto data mohlo být také ovlivněno snahou přitáhnout více pohanských lidí k novému náboženství tím, že se jejich svátky přiblíží křesťanským.

V průběhu času se Vánoce staly stále populárnějšími a rozšířily se do dalších částí světa. Každá kultura a země si přizpůsobila své vlastní zvyky a tradice, které se vážou ke svátku. Například v mnoha zemích je zvykem zdobit vánoční stromek, který může mít různé podoby od živého stromu až po umělou variantu.

Foto: Freepik

Vánoce jsou obdobím radosti, spolupráce a štědrosti. Většina lidí si během těchto svátků užívá čas strávený s rodinou a blízkými, sdílení teplých okamžiků u vánočního stolu a otevírání dárků pod stromečkem. Tradice se rozvíjejí a mění, ale základní poselství Vánoc zůstává: jednota, láska a mír.

I když jsou Vánoce spojeny s radostí, je třeba si uvědomit, že pro některé lidi mohou být také obtížným obdobím. Mnozí zažívají osamělost, smutek nebo finanční tíseň, což může způsobit depresi a úzkost. Proto je důležité být ohleduplný a citlivý vůči potřebám druhých a podpořit ty, kteří mohou mít během Vánoc těžší období.

Kde se vzala tradice dávání dárků

Tradice dávání dárků má dlouhou a pestrou historii a její původ sahá až do starověkých civilizací. Dávání dárků bylo vždy spojováno s projevem lásky, vděčnosti a uznání. V průběhu času se vyvinula do různých forem, které známe dnes během Vánoc.

Pohanské tradice

Původní zvyk dávat dárky můžeme najít již ve starověkých pohanských kulturách. Například ve starověkém Římě se slavily Saturnálie, což byly oslavy zasvěcené bohu Saturnovi, konané koncem prosince. Během těchto oslav si lidé vyměňovali dary a dělali radosti svým blízkým. Saturnálie byly obdobím radosti, hojnosti a štěstí.

Také germánské kmeny měly své vlastní zvyky spojené s dáváním dárků. Během zimního slunovratu slavili Julfest, což byl slavnostní čas, kdy se vyměňovaly dary a oslavovalo se obnovení světla a nové začátky.

Křesťanská tradice

S příchodem křesťanství se dávání dárků začalo spojovat s narozením Ježíše Krista. Příběh Tří králů, kteří přinesli zlaté, kadidlo a myrhu novorozenému Ježíši, se stal symbolem darování v křesťanské tradici. Dárky byly vnímány jako projev uctění a oddanosti dítěti boha. V raném křesťanství se dárky přinášely nejen novorozencům, ale také chudým a potřebným, aby bylo zajištěno, že všichni mohou oslavovat Vánoce v radosti a hojnosti.

Foto: Freepik

Středověk a renesance

V průběhu středověku se tradice dávání dárků dále rozvíjela. Aristokraté a vládci obdarovávali své poddané a služebníky dary jako projev své štědrosti a vlády. Stávalo se také běžným, že bohatší lidé dávali dary chudým a potřebným jako součást charitativních aktivit během Vánoc.

V renesančním období se dávání dárků stalo více individuálním a osobním. Lidé začali vybírat dárky pro své blízké s ohledem na jejich zájmy, potřeby a preference, což přispělo k intimitě a osobnímu významu dárků.

Moderní doba

S rozvojem průmyslu a obchodu v průběhu 19. a 20. století se tradice dávání dárků stala komerčnější. Obchody začaly využívat Vánoce jako období zvýšeného prodeje a propagace, což vedlo ke zvýšení komerčního tlaku na dávání dárků.

Dnes jsou Vánoce spojeny s bohatě zdobenými obchody, nabídkou různých dárků a propagací, která nabádá lidi k utrácení peněz. Nicméně stále zůstává důležité si uvědomit, že tradice dávání dárků má kořeny v projevech lásky, uznání a radosti, a měla by být prožívána s mírou, ohledem na finanční možnosti a s důrazem na významnost samotného daru pro obdarovaného.

Kdy začaly být vánoce komerčně využívány

Vánoce původně sloužily jako náboženský svátek, který zdůrazňoval důležité poselství lásky, míru a dávání. Nicméně s postupem času a rozvojem moderní společnosti se Vánoce staly lákavým zdrojem zisku pro podnikatele. Komerční využití Vánoc začalo postupně nabírat na popularitě a stalo se pevnou součástí jejich oslav. Několik klíčových faktorů přispělo k tomuto vývoji:

Foto: Freepik

 1. Industrializace a urbanizace: V průběhu 19. a 20. století docházelo k rozvoji průmyslu a městského života. Vzrůstající urbanizace a rozšiřující se obchodní sítě umožnily snadnější distribuci zboží. Obchodníci a podnikatelé brzy pochopili potenciál Vánoc jako svátků, které mohou využít pro zvýšení prodeje a propagaci svých výrobků.

 2. Rozvoj reklamy: S nástupem masových médií, jako jsou noviny, rozhlas a později televize, se reklamní průmysl začal rychle rozvíjet. Reklamy s vánoční tematikou se staly oblíbeným nástrojem pro oslovování zákazníků a vytváření poptávky po produktech a službách právě v období Vánoc.

 3. Konzumerismus a materiální hodnoty: S postupující industrializací a ekonomickým růstem se ve společnosti prosazovaly konzumeristické hodnoty. Lidé začali věřit, že štěstí a spokojenost jsou spojeny s vlastnictvím materiálních statků. Vánoční období se stalo vhodným časem pro podporu nakupování a spotřeby.

 4. Vánoční trhy a výstavy: Vánoční trhy se staly oblíbeným jevem v mnoha zemích. Tradiční vánoční trhy nabízejí nejen dárky, ale také vánoční ozdoby, řemeslné výrobky, vánoční pečivo a další dobové speciality. Tyto akce vytvářejí atmosféru oslav a podporují návštěvníky, aby utráceli peníze na dárky a zážitky.

 5. Zahraniční vlivy: Globalizace a rozvoj moderních komunikačních prostředků umožnily rychlý přenos kulturních tradic a zvyklostí. Americká kultura sehrála klíčovou roli v šíření komerčních aspektů Vánoc po celém světě. Vánoční filmy, televizní reklamy a tradice jako Black Friday – den s velkými slevami následující po americkém svátku Díkůvzdání – se staly významnými součástmi vánočního období.

Tímto způsobem se Vánoce staly významným komerčním obdobím pro řadu obchodníků a podnikatelů. Komerční tlak může mít vliv na vnímání Vánoc lidmi, kteří se dostávají pod tlak nakupovat dárky a utrácet více, než by si mohli dovolit. Tento tlak může přispět ke stresu, úzkosti a depresi u některých lidí. Nicméně je důležité si uvědomit, že komerční aspekty Vánoc nemusí být hlavním poselstvím svátků, a že mohou být stále prožity s důrazem na hodnoty rodiny, lásky a radosti.

Lidé se cítí povinováni dávat dárky, i když nemají peníze ani čas

Vánoce jsou často vnímány jako období lásky, radosti a dávání. Nicméně pro mnoho lidí mohou být také zdrojem velkého stresu a úzkosti. Jedním z hlavních důvodů je pocit povinnosti dávat dárky, i když nemají dostatek finančních prostředků nebo času.

Foto: Freepik

Sociální tlak a očekávání jsou v tomto období velmi silné. Média, reklamy a sociální sítě často prezentují idylický obraz Vánoc, ve kterém je důraz kladen na velké a luxusní dárky. To může v lidech vyvolat pocit, že by měli utratit více, než si mohou dovolit, aby splnili očekávání svých blízkých a okolí.

Pocit povinnosti dávat dárky může také vycházet z obav o vlastní image a hodnocení ze strany ostatních. Lidé se často obávají, že pokud nebudou dávat dostatečně drahé nebo originální dárky, budou považováni za sobce nebo necitlivé. Tato obava může vést k přehnanému utrácení a finančnímu přetížení.

Navíc, někteří lidé se mohou cítit povinováni dávat dárky jako způsob, jak si získat přízeň, uznání nebo lásku od druhých. Mají obavy, že pokud nebudou dávat dostatečně dary, budou odmítnuti nebo opuštěni. Tento pocit je často spojen s nízkou sebeúctou a potřebou schválení od druhých.

Dalším faktorem, který může zvyšovat pocit povinnosti, je tradice. Mnoho rodin má dlouholetou tradici dávání dárků, kterou považují za nezbytnou součást Vánoc. I když by se finanční situace rodiny mohla změnit, mohou se lidé cítit vázáni tradicí a nemají odvahu ji změnit nebo upravit.

Kromě finančních obav může pocit povinnosti dávat dárky vést také ke stresu z nedostatku času. Vánoční období je často nabitý různými povinnostmi a událostmi, což může způsobit, že lidé nemají dostatek času na výběr a nákup vhodných dárků. To může zvyšovat úzkost a pocit neschopnosti uspokojit očekávání ostatních.

Foto: Freepik

Co s tím?

 1. Otevřená komunikace: Pokud máte pocit, že nemáte dostatečné finanční prostředky na nákup dárků, sdělte to svým blízkým. Otevřená komunikace může snížit napětí a stres a zároveň pomoci vašim blízkým pochopit vaši situaci.

 2. Zvážení alternativních možností: Místo materiálních dárků můžete nabídnout svým blízkým dary v podobě času, pozornosti nebo zážitků. Společně trávený čas nebo pěkný zážitek může být pro mnoho lidí cennější než drahé dárky.

 3. Nastavení hranic: Naučte se říkat ne, pokud nemáte dostatek času nebo energie na splnění všech požadavků. Uznání vašich vlastních limitů a jejich respektování je důležité pro udržení duševní pohody.

 4. Vytvoření nových tradic: Pokud se cítíte povinováni tradicemi, zkuste společně s rodinou vytvořit nové tradice, které budou odpovídat vašemu současnému životnímu stylu a finanční situaci.

 5. Uvědomte si hodnoty Vánoc: Připomeňte si, že Vánoce jsou o lásce, radosti a sdílení s blízkými. Dávání dárků by mělo být projevem lásky a ne povinností nebo závodem o luxusní dary.

Celkově je důležité si uvědomit, že Vánoce nejsou o dokonalosti, ale o autenticitě a spojení s ostatními. Uznání vlastních emocí a potřeb a respektování limitů mohou pomoci snížit stres a úzkost spojené s dáváním dárků.

Vánoce jako symbol stresu, spěchu, deprese a velkého utrácení

Vánoční období je často vnímáno jako magická a radostná doba, ale pro mnohé z nás se může stát i zdrojem stresu, spěchu, deprese a finančních obav. Existuje několik důvodů, proč Vánoce mohou být pro mnohé tak složité:

 1. Finanční zátěž: Jedním z hlavních faktorů stresu během Vánoc je finanční zátěž, kterou přináší nákupy dárků, jídlo, dekorace a ostatní výdaje spojené s tímto obdobím. Lidé se často snaží uspokojit očekávání svých blízkých a utratí nemalé částky na dárky a jiné vánoční potřeby. To může vést k pocitu finanční tísně a obavám ohledně splácení účtů po skončení svátků.

 2. Sociální tlak: Vánoční období je také obdobím silného sociálního tlaku. Společnost nám vnucuje představu dokonalých Vánoc, což může vést k pocitu, že musíme být dokonalí ve všem, co děláme. Porovnávání se s ostatními a snaha vyhovět očekáváním může být velmi stresující.

 3. Spěch a náročnost: Přípravy na Vánoce mohou být velmi náročné a vyžadovat spoustu času a energie. Lidé se snaží upéct několik druhů cukroví, zdobit celý dům, vařit pro celou rodinu a současně vyřizovat své běžné povinnosti. To může vést k pocitu vyčerpání a stresu.

 4. Osamělost a ztráta: Pro některé lidi mohou být Vánoce také bolestným obdobím. Pokud někdo zažil ztrátu blízkého člověka nebo se cítí osaměle, Vánoce mohou připomínat jeho neúplnost a zvýraznit pocity smutku a osamělosti.

 5. Konzumní společnost: Komercializace Vánoc je dalším faktorem, který může způsobit stres a deprese. Reklamy, propagace a slevy nás neustále přesvědčují, že musíme kupovat více a více, což může vést k pocitu, že nikdy nemáme dost a stále chybí něco, co nás udělá opravdu šťastnými.

Řešení a zvládání stresu:

 1. Prioritizace: Stanovte si priority a soustřeďte se na to, co je pro vás opravdu důležité. Nebojte se odmítnout závazky, které vás přetěžují, a zaměřte se na to, co vám přináší radost a klid.

 2. Plánování a rozpočet: Sestavte si plán, jak se připravit na Vánoce, a stanovte si rozpočet, kterého se budete držet. Plánování vám pomůže minimalizovat stres a finanční obavy.

 3. Dejte si na sobě záležet: Nezapomínejte na sebe péči. Udělejte si čas na odpočinek, relaxaci a věnování se vlastním zájmům, což vám pomůže uvolnit stres.

 4. Hledejte podporu: Pokud se cítíte osamělí nebo přetížení, nebojte se požádat o pomoc. Mluvte s rodinou, přáteli nebo profesionálním terapeutem, kteří vám mohou poskytnout emocionální oporu a poradit vám, jak se vyrovnat s depresemi a úzkostí.

 5. Nezapomeňte na důležitost sdílení radosti: Vánoce nejsou jen o materiálních dárcích, ale také o sdílení lásky, radosti a času s těmi, které máme rádi. Buďte vřelí k druhým a zkuste vytvářet příjemné vzpomínky a zážitky spolu s rodinou a přáteli.

Vánoce jsou magickým obdobím, ale je důležité mít na paměti, že ne všechno musí být dokonalé. Důležité je spočinout, být s blízkými a prožít radostné chvíle bez nadměrného stresu a tlaku na dokonalost. Mějte na paměti, že nejdůležitější jsou vztahy a láska, které nás propojují s ostatními.

Závěr

Vánoce jsou krásným obdobím, ale pro mnohé mohou být také zdrojem stresu, úzkosti a deprese. Komerční tlak, sociální očekávání a snaha uspokojit všechny potřeby mohou vést k přetížení a finančním problémům. Důležité je si uvědomit, že Vánoce nejsou jen o dávání dárků, ale o sdílení radosti a lásky s těmi, které máme rádi. S plánováním, realistickými očekáváními a péčí o své vlastní pohodlí mohou být Vánoce opravdovým a klidným svátkem.

Zdroj: History.com (odkaz), English-heritage.org (odkaz), GiftsInternational.net (odkaz), Betterhealth.vic.gov.au (odkaz)