Foto: Pixabay

Realita správy nemovitostí je zaseklá v 70. letech, a i když je většina budov z minulého století, neznamená to, že musíme následovat tehdejší způsob myšlení. Přišel čas jít kupředu a tuto komplexní oblast radikálně zmodernizovat. Řešení leží v takzvaném IoT – internetu věcí. Ten umožňuje inteligentní řízení prakticky jakéhokoli objektu běžného užívání v online prostředí a dokáže propojovat spotřebiče, elektroniku, budovy či auta se sítěmi a učí je mezi sebou komunikovat. V případě našeho startupu BeiT dokážeme například skrze software a hardware sbírat data z dálkových měřičů energií a vyhodnocovat je v reálném čase prostřednictvím webové a mobilní aplikace. Tím poskytujeme potřebný přehled, flexibilitu a možnost optimalizovat náklady na straně vlastníka i nájemníka.

 

Řetězec vertikální integrace 

Jdeme s proudem odvážnějších startupů, které integrují vertikální oblasti svého podnikání a zabezpečují tak celkovou strukturu od softwaru po hardwarovou část. Zvlášť v posledních letech je v ekonomických a technologických médiích jako Forbes nebo Entrepreneur čím dál víc diskutovaná otázka outsourcingu služeb a jejich integrace do byznysového zapojení všech složek trhu. Společnosti Apple, Netflix a Tesla dokázaly v tomto směru velké kroky, kdy se staly lídry právě díky komplexní struktuře a vizi měnit pravidla hry.

 

Vertikální integrace se může týkat širokých oblastí inženýrství, produktového designu, výroby, řízení dodavatelského řetězce nebo marketingu. Firma, která na takové integraci staví, bere v potaz celý obrázek a zlepšuje nejen samotný produkt, ale i zkušenost koncových zákazníků. Rovnou také počítá s tím, že své služby a produkty bude škálovat a neustále přizpůsobovat trhu a požadavkům zákazníků. Vedle zvyšujících se tržeb takový přístup přináší i obrovskou flexibilitu a možnost reagovat na trendy a modely poptávky. 

 

Čeká nás život v chytrých budovách

Osobně vidím budoucnost v proptechu (technologii nemovitostí), které se už několik let věnuji. Za prvé proto, že je to rychle rostoucí oblast, která inovuje zcela přirozenou sféru lidského života, ale také proto, že transformuje způsob, jakým přemýšlíme o majetku a jak jej využíváme. Navíc přináší softwarová řešení aktuálních potřeb a výzev správců, vlastníků, investorů, nájemců a pronajímatelů. Právě to je jedna z komunit a oblastí, které se nikdy nedostávalo kontinuálního výzkumu a vývoje. 

 

V BeiT digitalizujeme nejen rozúčtování všech nákladů za bydlení, energie, smlouvy, účetnictví, ale především zjednodušujeme vztahy v budově a celkový management. Cílem naší práce je kompletní digitalizace energetické struktury a vytvoření celého ekosystému produktů. Řešíme tak oblast financí i ochrany životního prostředí. Díky datům a inteligentním sítím dokážeme například automaticky regulovat spotřebu energií. Proto máme přesah od technologií proptechu i do oblasti fintech a greentech, tedy systémy zaměřené na finanční služby a ekologická řešení. Automatizace a udržitelnost 

Přestože dnes žijeme prakticky v digitálním světě, stále jsou oblasti, které je třeba výrazně modernizovat a vymanit z dob tužky a papíru. Zjevné výhody automatizace dat bydlení jsou v rukou správců a vlastníků a mohou ovlivnit život nás všech. V napjaté době rapidního nárůstu cen energií, pandemie a zvyšujících se nákladů na bydlení představují přehledné informace na jednom místě a online nejen skvělého navigátora, ale i obrovskou výhodu.

 

Vize, že za pár let bude digitalizace zcela běžným standardem, určuje i způsob, jakým uvažujeme dnes, protože tady chceme působit i za 200 let. Vytváříme nový segment trhu digitální správy nemovitostí, kde mají nejen správci, ale i nájemníci k dispozici informace a mohou snadno rozhodovat o složitých tématech týkajících se provozu a nákladů vlastního bydlení. 

Zdroj: tisková zpráva společnosti BeiT